NOVINKA - Řidič zdravotnické záchranné služby Přihlášení ke vzdělávání

Detail

Registrace pro 16 až 25 účastníků (2 zbývá)
Plánovaný termín

Zahájení 6. 10. 2023; ukončení březen 2025; další termíny:
7. – 8. 10.
20. – 22. 10.
10. – 12. 11.
1. – 3. 12.

Konec registrace
Cena

45 000 Kč

Typ
Kontakt Světlana Jančaříková
svetlana.jancarikova@szszlin.cz

GARANT KURZU: Ing. Mgr. Radana Uhýrková, radana.uhyrkova@szszlin.cz

ZAMĚŘENÍ KURZU

Kvalifikační kurz připravuje jednotlivce k získání odborné způsobilosti k výkonu povolání řidiče vozidla ZZS pro činnosti v oblasti neodkladné péče a zdravotnické dopravy, kdy se pod odborným dohledem bude podílet na poskytování zdravotní péče na úseku neodkladné péče.
Je určený pro širokou veřejnost; uchazeče ÚP. Vstupní podmínky – ukončené střední vzdělání (střední vzdělání s výučním listem nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou), držitel řidičského oprávnění skupiny C 1 (minimálně) – nutno doložit při nástupu; dobrý zdravotní stav doložený lékařským vyjádřením, čestné prohlášení o své bezúhonnosti, očkování proti virové hepatitidě A a B.

Lékařský posudekpdf123 k­Bpřed 8 měsíci

UPLATNĚNÍ

Absolvent je připraven k výkonu povolání „Řidič vozidla ZZS“. Uplatní se u poskyto­vatelů zdravotnické záchranné služby ve všech typech pozemních výjezdových skupin. Uplatní se jako nedílná součást týmu poskytujícího přednemoc­niční neodkladnou péči. Při poskytování zdravotní péče bude pracovat pod odborným dohledem.
Absolvent je také připraven k výkonu povolání „Řidič zdravotnické dopravní služby“.

PRŮBĚH KURZU

Celkový počet hodin 600
Teoretická výuka 320 hodin
 – koná se v budově školy a výcvikovém a vzdělávacím středisku ZZS ZK p. o. Peroutkovo nábř. 434 Zlín. Výuka probíhá zpravidla jednou za čtrnáct dní v pátek, sobotu a neděli formou odborných modulů (Pá 16 – 20, So 8 – 18, Ne 8 – 13), plánovaných 15 – 16 víkendo­vých setkání.

Praktická výuka 280 hodin – Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje p. o. a vybraná pracoviště KNTB Zlín a.s.
Praxi si budete plnit v průběhu kurzu dle svých časových a pracovních možností. Uchazečům, kteří již pracují u poskyto­vatelů ZZS, bude na základě potvrzení zaměstnava­tele, uznána praktická výuka na ZZS neakredito­vaného zařízení.
Na praktickou výuku bude uchazeč potřebovat pracovní oděv. KNTB – bílé kalhoty, bílé triko a pohodlnou bílou pracovní obuv. ZZS – svrchní pracovní oděv bude zapůjčen, pro práci ve výjezdových skupinách je potřeba pevné pracovní o­butí.

NÁPLŇ KURZU

Teoretická, teoreticko – praktická výuka:
ZM – Základy veřejného zdravotnictví se zaměřením na neodkladnou péči
OM 1 – Somatologie
OM 2 – Patologie
OM 3 – Odborná latinská terminologie
OM 4 – Mikrobiolo­gie, epidemiologie a hygiena
OM 5 – Medicína katastrof
OM 6 – Ošetřovatel­ské postupy a technika v neodkladné péči
OM 7 – Neodkladné stavy v klinických oborech a v přednemoc­niční eta­pě

Praktická výuka:
OM10 – Odborná ošetřovatel­ská praxe včetně praxe v akredito­vaných zařízeních
Odborný transport pacientů
Ošetřovatel­ská péče ve zdravotnické dopravní službě
Předlékařská první pomoc ve zdravotnické dopravní službě Exkurze ZZS, IZS – HZS

ZPŮSOB PLATBY

Splatnost 1 měsíc před začátkem kurzu na číslo účtu na č. ú. 14634661/­0100, do zprávy pro příjemce uveďte své jméno.
Po domluvě lze částku rozložit do 2 splátek, kdy cca 70% je nutné uhradit měsíc před začátkem kurzu, zbylou částku nejpozději před zahájením odborné praxe.
V případě předčasného ukončení kurzu se vrací pouze poměrná část. UPOZORNĚNÍ: uchazeči úřadu práce, kterým bude kurz hradit ÚP, musí uhradit vratnou zálohu ve výši 10 000 Kč, která jim bude vrácena v den vykonání závěrečné zkoušky.
Po přihlášení Vám přijde potvrzující mail. Pravidelně prosím sledujte maily, na které vám budeme zasílat informace. Kontrolujte také nevyžádanou­ poštu.

Zapsat se do kurzu

Registrace je ukončena.

Sdílet

Poslední úprava

Světlana Jančaříková
SZŠ a VOŠZ Zlín —

Sdílet