Krok v před, krok vzad Novinky

Dne 11. ledna 2019 se konal na hotelu Moskva již 19. repre¬zen­tační ples naší školy. Letošní ročník se nesl v duchu 70. výročí založení naší školy s tématem: „Krok vpřed, krok vzad.“ Hosté našeho plesu během programu mohli shlédnout módní přehlídku, kdy žáci v dobových uniformách představovali jednotlivé etapy vývoje zdravotnic­tví, ale také i vývoj naší země od roku 1949. V le­tošním roce jsme měli také velmi bohatou soutěž o ceny, kdy si vítěz mohl odnést výhru v podobě dovolené u chorvat­ského pobřeží. Tímto předáváme pomyslné žezlo studentům 2. ročníků a přejeme jim hodně štěstí při organizaci dalšího ročníku.

Alice Stašová