Vánoční koledování 2.O na CKG Novinky

K vánocům patřila koleda od nejstarších dob. Pomáhala přežívat nepříznivý čas vánic, mrazů i nemocí.
Druhý ročník oboru ošetřovatel zavítal na oddělení Centra klinické gerontologie 17. pavilon Krajské nemocnice T. Bati, a.s., Zlín a navštívil nemocné, aby si s nimi v tento předvánoční čas zazpíval pásmo koled, navodil vánoční atmosféru a odpoutal je alespoň na chvilku od jejich nemoci. Zároveň jim popřál pěkné svátky a brzké uzdravení.

Olga Králíková