Informace o škole

Novinky

 • 1. místo v okresním kole ve florbalu dívek

  Ve čtvrtek 17. ledna se v tělocvičně naší škole odehrálo okresní kolo ve florbalu dívek. Sedm přihlášených družstev bylo rozděleno do dvou skupin. Naše holky se probojovaly až do finále, kde prolomily čtyřletou kletbu v podobě proher s týmem Gymnázia Otrokovice. Výhra 4:2 znamenala nejen zisk poháru za první místo, ale také postup do krajského kola. Holky si za skvělou reprezentaci školy zaslouží velkou pochvalu.

  Školu reprezento­valy: Silvie Řehánková 3. A, Adéla Krahulová 3.A, Eva Vyvlečková 3. A, Lucie Brzková 4.A, Nikola Daňková 4.A, Anna Gálová 1.0, Kristýna Kapuciánová 1.B, Natálie Pavlicová 3.O

  Matěj Koňařík

 • LVVZ 2019

  Po dvouhodinové cestě jsme konečně ucítili „vóňu lesa“ v Karlově pod Pradědem, společně jsme vytáhli všechny kufry a lyže z autobusu včetně Patrikovy skříně. A tak začal náš týden plný zážitků. Každý den byl pro nás velkým bojem a lyžování se stalo pro některé z nás noční můrou. Proto několik z nás využilo nabídky paní učitelky Aujeské, která jim za odměnu vzala skipasy a a tak celé dopoledne strávili výšlapem svahu s lyžařskou výbavou. Celý týden jsme si náramně užili až na menší otřes mozku, spadnuté kalhoty nejmenovaného pana učitele a pár modřin. Tímto bychom chtěli poděkovat všem učitelům a 1.C za krásně strávený týden na horách.

  P.S. CHCEME ZPÁTKY!!!

  Kolektiv žáků 1. A

 • Krok v před, krok vzad

  Dne 11. ledna 2019 se konal na hotelu Moskva již 19. repre¬zen­tační ples naší školy. Letošní ročník se nesl v duchu 70. výročí založení naší školy s tématem: „Krok vpřed, krok vzad.“ Hosté našeho plesu během programu mohli shlédnout módní přehlídku, kdy žáci v dobových uniformách představovali jednotlivé etapy vývoje zdravotnic­tví, ale také i vývoj naší země od roku 1949. V le­tošním roce jsme měli také velmi bohatou soutěž o ceny, kdy si vítěz mohl odnést výhru v podobě dovolené u chorvat­ského pobřeží. Tímto předáváme pomyslné žezlo studentům 2. ročníků a přejeme jim hodně štěstí při organizaci dalšího ročníku.

  Alice Stašová

 • Vánoční koledování 2.O na CKG

  K vánocům patřila koleda od nejstarších dob. Pomáhala přežívat nepříznivý čas vánic, mrazů i nemocí.
  Druhý ročník oboru ošetřovatel zavítal na oddělení Centra klinické gerontologie 17. pavilon Krajské nemocnice T. Bati, a.s., Zlín a navštívil nemocné, aby si s nimi v tento předvánoční čas zazpíval pásmo koled, navodil vánoční atmosféru a odpoutal je alespoň na chvilku od jejich nemoci. Zároveň jim popřál pěkné svátky a brzké uzdravení.

  Olga Králíková

 • Advent v Olomouci

  Letos jsme se s dívkami z našeho domova mládeže rozhodly navštívit vánoční trhy v Olomouci, které tradičně nabízejí neopakova­telnou předvánoční atmosféru uprostřed historické části města, která patří mezi památky UNESCO. Všude vládla atmosféra klidu a míru a my jsme si výlet opravdu u­žily.

  Věra Švecová

 • Přednáška o dárcovství kostní dřeně

  V pondělí 10. 12. 2018 proběhla v aule naší školy tradiční přednáška na téma Dárcovství kostní dřeně. V průběhu hodinové přednášky se žáci 4. ročníků SZŠ oboru vzdělání Zdravotnický asistent, 3. ročníku oboru Ošetřovatel a studentů 1. ročníku oboru Diplomovaná všeobecná sestra dozvěděli informace o významu dárcovství kostní dřeně, o podmínkách vstupu do registru dárců kostní dřeně a jeho organizaci. Přednášejí­cími byli vzácní hosté – paní Zdeňka Wasserbau­erová z Nadace pro transplantaci kostní dřeně a pan Jiří Daněk z Otrokovic. 21 zájemců o vstup do registru dárců kostní dřeně se následně dostavilo v úterý 11. 12. 2018 od 6:30 do 9:00 na Hematologicko-transfuzní oddělení Krajské nemocnice T. Bati, a.s., děkujeme!!!

  Andrea Bílková

1 2 3 4 49 96
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy