Hledat
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín

Aktuality

Adaptační pobyt 1.ročníků v DIS Fryšták

autor: Mgr. Marta Malaníková

Ve dnech 3. - 5. září 2014 se žáci prvních ročníků oboru „zdravotnický asistent“ zúčastnili adaptačního pobytu v Domě Ignáce Stuchlého ve Fryštáku. Cílem bylo seznámit se navzájem s novými spolužáky, upevnit vztahy v čerstvě vznikajícím kolektivu a být schopni týmové spolupráce, kterou budeme v následujících čtyřech letech potřebovat.


Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení na VOŠ

Ředitel SZŠ a VOŠZ Zlín vyhlašuje třetí kolo přijímacího řízení pro školní rok 2014/2015 na obor vzdělání 53-41-N/1. Diplomovaná všeobecná sestra. Počet přijímaných studentů: 9

Přihlášky zasílejte na adresu školy do 18. 9. 2014.

Termín přijímacího řízení je stanoven na 23. 9. 2014.

Diplomovaná všeobecná sestra - kritéria přijímacího řízení a formulář přihlášky

Další informace: Jana Nováková, tel. 577 008 122, e-mail: jana.novakova@szszlin.cz


Výsledky přijímacího řízení VOŠ

V pátek 22. 8. 2014 proběhlo 2. kolo přijímacího řízení na VOŠZ pro školní rok 2014/2015.

výsledky pro obor Diplomovaná všeobecná sestra

Každý uchazeč obdrží poštou rozhodnutí (zásilka do vlastních rukou). Proti tomuto rozhodnutí lze podat do 15 dnů od doručení zásilky odvolání - vzor odvolání.

Pokud byl uchazeč přijat a chce nastoupit do 1. ročníku, musí do 15 dnů od doručení rozhodnutí uhradit školné - podrobnější informace jsou přiloženy k rozhodnutí.

 

 


Slavnostní předávání maturitních vysvědčení

autor: Mgr. Veronika Meitnerová

Dne 21. 6. 2014 proběhlo v aule SZŠ a VOŠZ slavnostní předávání maturitních vysvědčení oboru Zdravotnické lyceum a Zdravotnický asistent. Tohoto slavnostního dopoledne se zúčastnili i významní hosté - ředitel KNTB, a. s. Ing. Pavel Calábek a náměstek hejtmana Zlínského kraje MUDr. Lubomír Nečas. 


Sportovní den 2014

autor: Mgr. Soňa Košutová

Předposlední den školního roku připravily učitelky tělesné výchovy pro žáky 1. a 2. ročníků sportovní dopoledne, kdy se třídy utkaly proti sobě v jednotlivých disciplínách. Všichni žáci se museli zúčastnit alespoň jedné z nich, tedy buď volejbalu, florbalu, štafetového běhu či skoku. Po urputném boji na první příčku dosáhlo družstvo ZA 2.A, 2. - 3. místo se stejným počtem bodů obsadily třídy ZA 1.A a ZA 1.B a bramborovou medaili si odneslo družstvo ZA 2.B. Všem zúčastněným děkujeme za skvělou atmosféru a krásné sportovní výkony. 


Přijímací řízení na VOŠZ Zlín

autor: Mgr. Martina Dvořáčková

V pondělí 23. 6. 2014 proběhlo přijímací řízení na VOŠZ pro školní rok 2014/2015.

výsledky pro obor Diplomovaný zdravotnický záchranář

výsledky pro obor Diplomovaná všeobecná sestra

 

Každý uchazeč obdrží poštou rozhodnutí (zásilka do vlastních rukou). Proti tomuto rozhodnutí lze podat do 15 dnů od doručení zásilky odvolání - vzor odvolání.

Pokud byl uchazeč přijat a chce nastoupit do 1. ročníku, musí do 15 dnů od doručení rozhodnutí uhradit školné - podrobnější informace jsou přiloženy k rozhodnutí.

Další kolo přijímacího řízení se uskuteční v případě, že nebude naplněn požadovaný počet studentů jednotlivých tříd. (Předběžný termín druhého kola 22. 8. 2014.) Další informace budou zveřejněny na webu školy v průběhu srpna 2014.


Úspěchy našich studentů záchranářů na prestižních soutěžích

autor: Mgr. Andrea Bílková

Tak jako v minulých letech, tak i letos se studenti záchranáři naší školy zúčastnili prestižních záchranářských soutěží v poskytování přednemocniční neodkladné péče – Rozkoš Rescue 2014 a Den první pomoci Ostrava 2014. Při náročných úkolech v denních i nočních etapách  a v silné konkurenci studentských i profesionálních týmů vybojovali naši záchranáři krásná místa.


Návštěva Integrovaného centra Slunečnice Zlín

autor: Barbora Malinová, ZA 2.B, Mgr. Alice Stašová

Dne 24. června 2014 naše třída ZA 2. B navštívila IC Slunečnice. V úvodu nás paní ředitelka Bc. Miluška Zvonařová seznámila s historií této organizace, ukázala nám prostory a vysvětlila činnost Slunečnice. Po přednášce jsme se zapojili do tvorby upomínkových předmětů a vyrobili dárečky pro blížící se akci této organizace.  Příjemná atmosféra, krásné prostředí a přátelský přístup nás naladil do krásného dne.


Slavnostní předávání vysvědčení a diplomů o absolutoriu

autor: Mgr. Alice Stašová

Dne 20. 6. 2014 ukončili studium na naší škole studenti 3. ročníku oboru Diplomovaná všeobecná sestra a Diplomovaný zdravotnický záchranář. Slavnostního předávání vysvědčení a diplomů o absolutoriu se zúčastnili rodiče a blízcí studentů, pedagogové a zaměstnanci školy i významní hosté - MUDr. L. Nečas, náměstek hejtmana Zlínského kraje, Ing. Š. Hrtús z HZS Zlínského kraje a J. Fabrická z Krajské nemocnice T. Bati, a. s. Atmosféra odpoledne byla velmi vznešená a všichni si prožili tyto okamžiky, na které budou jistě vzpomínat celý život.


XIX. ročník Celostátní soutěže první pomoci v Brně

autor: Mgr. Eva Řeháková

Ve dnech 16. – 17. 6. 2014 proběhla v Brně soutěž první pomoci, které se zúčastnilo 26 družstev z celé ČR. Výborná zpráva je, že žákyně ze ZL 3. – Veronika Dobešová, Simona Hubáčková a Kamila Kheilová obsadily celkově velmi krásné 4. místo a žákyně ZA 3. – Lucie Ochodnická, Veronika Čižmářová a Veronika Benedikovičová pak 12. místo. Chtěla bych jim popřát k velkému úspěchu a zároveň poděkovat za vzornou reprezentaci naší školy.