Hledat
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín

Aktuality

65. výroční vzniku SZŠ a VOŠZ Zlín

autor: Mgr. Andrea Bílková

 Vážení žáci, studenti, absolventi, současní a bývalí učitelé, vychovatelé a zaměstnanci školy.  V  roce 2014 si SZŠ a VOŠZ Zlín připomíná 65 let od svého vzniku. V průběhu této úctyhodné řady let absolvovalo naši školu pod vedením zkušených učitelů, lékařů a sester nespočet kvalitních absolventů různých oborů vzdělávání, které odpovídaly aktuální koncepci zdravotnického školství. Nejinak je tomu i v současnosti. Celý příspěvek zde.


Ocenění zástupkyně ředitele školy Mgr. Stanislavy Kovářové

autor: Mgr. Hynek Steska

Dne 26.3. 2014 obdržela z rukou hejtmana Zlínského kraje pana Stanislava Mišáka ocenění za pedagogickou činnost a významný přínos pro výchovu a vzdělávání mladé generace Mgr. Stanislava Kovářová, zástupkyně ředitele školy. Mgr. Stanislava  Kovářová působí jako pedagog ve zdravotnickém školství od roku 1974, téměř 40 let, z toho 25 let je součástí vedení školy. Aktivně a soustavně přispívá k rozvoji a k dobré úrovni naší školy a ke kvalitnímu vzdělávání budoucích zdravotníků, soustavně spolupracuje na zavádění nových oborů a modernizaci školy.


Blahopřejeme k získání významných ocenění

autor: Mgr. Andrea Bílková

Sdílíme velkou radost s oceněnými osobnostmi, které byly spjaty z naší školou, zakladatelem  a dlouholetým vyučujícím oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář MUDr. Jiřím Pudilem a Libuší Zetochovou, DiS., absolventkou naší školy v oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář.

Více informací zde.


Konference Paliativní péče v praxi

autor: Mgr. Jiřina Šenovská

Dne 14. 4. 2014 se v aule naší školy uskutečnila odborná konference na téma Paliativní péče v praxi. Jednotlivé přednášky v návaznosti na sebe řešily nejzávažnější otázky paliativní péče v oblasti zdravotní a duchovní. Jejich obsahem bylo tlumení bolesti, postavení a úloha sestry při uspokojování duchovních potřeb nemocných a  neposlední řadě otázky žalu, zármutku a truchlení.

 


Úspěšné umístění v matematické soutěži žáků zdravotnických škol

autor: Mgr. Kamil Šrubař

V úterý 15.4.2014 proběhla v Ostravě matematická soutěž žáků zdravotnických škol. Školu reprezentovali Eva Schieferdeckerová, Simona Figová, Veronika Benedikovičová, Jana Výletová, Monika Esterková a Vojtěch Galda. V kategorii starších žáků odborných oborů obsadila Veronika Benedikovičová ze třídy ZA3. vynikající 2. místo. V kategorii staších žáků zdravotnického lycea obsadil Vojtěch Galda ze ZL3. 3. místo. V kategorii mladších žáků odborných oborů se umístila Eva Schieferdeckerová z ZA2. na 4. místě. Všem zúčastněným patří poděkování za reprezentaci školy a jmenovaným  blahopřání k úspěšnému výkonu.


Přírodovědná exkurze

autor: Mgr. Martina Dvořáčková

V úterý 1. dubna navštivili žáci 3. ročníků SZŠ anatomické muzeum na lékařské fakultě MU v Brně. Měli jsme možnost prohlédnout si řadu exponátů - vidět v reálu preparáty jednotlivých částí lidského těla, srovnat vzhled zdravých tkání či orgánů s těmi, které vykazují různé anomálie či onemocnění. Celá prohlídka byla doprovázena odborným výkladem. Pak jsme se zúčastnili "cesty za miliardou hvězd" - což je název nového pořadu v digitáriu na hvězdárně na Kraví hoře. I zde nás čekal poutavý výklad o vzniku a vývoji hvězd a o orientaci na noční obloze.


X. Festival ošetřovatelských kazuistik žáků zdravotnických škol

autor: Mgr. Eva Řeháková

Dne 26. března 2014 proběhl v aule školy jubilejní X. festival ošetřovatelských kazuistik žáků zdravotnických škol z celé Moravy za podpory neinvestiční dotace z Fondu mládeže a sportu Zlínského kraje. Kazuistik se zúčastnilo 8 zdravotnických škol ze Vsetína, Kroměříže, Nového Jičína, Šumperku, Brna Jaselské, Brna – Grohovy a Zlína. Celkem se přihlásilo 23 žáků s 15 kazuistikami. Dotace byla využita na pohoštění  hostů, ceny pro vítěze, zakoupení prezentérů, tabule na workshopy a DVD s kazuistikami pro zúčastněné školy. 


Matematický klokan

autor: Mgr. Kamil Šrubař

V pátek 21. března 2014 řešili žáci SZŠ úlohy mezinárodní soutěže Matematický klokan. V kategorii Junior (1. a 2. ročníky) byla nejlepší Barbora Kopřivová ze třídy 1.B, v kategorii Student (3. a 4. ročníky) byla nejlepší Ivana Karlíková ze třídy ZL4.

Výsledková listina


Školní kolo soutěže v poskytování předlékařské první pomoci

autor: Mgr. Petra Holubová

Ve středu 19. 3. 2014 proběhlo školní kolo soutěže v poskytování předlékařské první pomoci. Do soutěže se zapojilo celkem deset družstev tvořených žáky střední školy oboru Zdravotnický asistent a Zdravotnické lyceum. Pro soutěžící byla připravena tři stanoviště s nelehkými úkoly. Jako příklad je možné uvést pád vozíčkáře ze schodů, aspirace mléka kojencem, infarkt myokardu či srážka seniorky se skateboardistou.


Krajské kolo Psychologické olympiády ve Vsetíně

autor: Barbora Malinová, ZA 2.B, Mgr. Alice Stašová

Dne 20. března 2014 se naše škola zúčastnila krajského kola Psychologické olympiády ve Vsetíně. Olympiáda se konala na škole Masarykovo gymnázium, SZŠ a VOŠZ Vsetín. Téma v letošním roce znělo: “Hrdinství není přežitek“.  Za naši školu soutěžili tři 3 studenti, kteří postoupili již ze školního kola, a to Barbora Malinová ZA 2. B, Martin Pekař ZA 2. A  a  Radim Žák ZL 3. Do studentské poroty zasedla Adéla Brostíková ZA 2. B.