Hledat
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín
Navštivte nás na Facebooku

Aktuality

Volby do školské rady

V souladu s ustanovením § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlásil ředitel školy volby do školské rady Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Volby proběhnou dne 26. 11. 2014.

Budou zvoleni dva členové za pedagogické pracovníky, jeden člen za studenty VOŠ a jeden za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky. 

Oznámení o vyhlášení voleb

Volební řád


Třídní schůzky

autor: Mgr. Soňa Košutová

Plenární schůze SRŠ a třídní schůzky pro střední školu se konají 26. 11. 2014.


XV. reprezentační ples SZŠ a VOŠZ Zlín

autor: Mgr. Alice Stašová

Tak jako každý rok, tak i letos ples naší školy zahajuje plesovou sezónu v našem městě. Na ples zveme všechny, kteří si rádi zatančí a chtějí prožít večer v příjemné atmosféře. Ples se uskuteční 9. ledna 2015 od 19,30 hod. v Interhotelu Moskva Zlín. Srdečně zvou pořadatelé plesu!

 
 
 

Den otevřených dveří

autor: Mgr. Veronika Meitnerová

Ve dnech 21. a 22. listopadu 2014 se na SZŠ a VOŠZ Zlín konaly dny otevřených dveří. Touto formou jsme umožnili zájemcům o studium a jejich rodičům prohlídku školy. Ochotnými průvodci po prostorách školy byli současní studenti SZŠ spolu s vyučujícími. 

Návštevníci mohli nahlédnout do učeben pro výuku odborných předmětů, první pomoci, laboratoří i do tělocvičny a jazykových učeben. Někteří zájemci si mohli nechat zkontrolovat hodnotu krevního tlaku, jiní se seznámili s pomůckami první pomoci nebo si vyzkoušeli model stáří. 

Případné další zájemce tímto zveme na další den otevřených dveří, který se uskuteční ve čtvrtek dne 15.1.2015 od 13:00 do 17:00 hodin.

 

 


Dny otevřených dveří na SZŠ a VOŠZ Zlín

autor: Mgr. Marta Malaníková

Srdečně vás zveme na dny otevřených dveří na SZŠ a VOŠZ Zlín, které se konají ve dnech

Pátek 21. 11. 2014

13.00 - 17.00 hod.

Sobota 22. 11. 2014

9.00 - 12.00 hod.

Čtvrtek 15. 1. 2015

13.00 - 17.00 hod.

 


Turnaj chlapců ve florbale

autor: Bc. Matěj Koňařík

Ve středu 19. listopadu se uskutečnil středoškolský turnaj chlapců ve florbale v Otrokovicích. Nechyběl ani 13ti členný výběr naší školy. I když jsme věděli, jaké týmy proti nám nastoupí, nebáli jsme se a dali do toho všechno. Bohužel přes nedostatek zkušeností a souhry jsme se nedokázali vyrovnat vysoké úrovni ostatních týmů z jiných škol. Ve skupině jsme odehráli 3 zápasy, z kterých jsme si odnesli prohry. Největším úspěchem byl střelený jediný gól a to týmu z Gymnázia Zlín - Lesní čtvrť, který se později stal dokonce celkovým vítězem turnaje. Turnaj nám dodal další motivaci zlepšovat se.


Prezentace na ZŠ

autor: Mgr. Marta Malaníková

Žáci naší školy prezentovali obory Zdravotnický asistent a Ošetřovatel na vybraných základních školách Zlínského kraje. Během konzultačního odpoledne se žáci devátých tříd a jejich rodiče dozvěděli základní informace o možnostech studia nejen od našich žáků,ale i od vyučujících, kteří je doprovázeli.


Výsadba stromů

autor: Mgr. Karolína Mikulcová

Jako každý rok tak i letos jsme spolupracovali s Odborem městské zeleně Zlín.  Žáci ZA 2.A vysadili 8 stromů v blízkosti autobusových zastávek Zlín-Nemocnice. Žáci si stromy i pojmenovali a vzhledem k blízkosti výsadby je mohou kontrolovat během roku. Doufáme, že se tato tradice udrží i nadále.


Svědectví z Magické noci....

autor: Mgr. Veronika Meitnerová

V noci ze čtvrtku 30. října na pátek 31. října se prostředí naší školy proměnilo v hororový příběh. Tuto situaci zaznamenaly i televizní kamery, viz odkaz ( TV BARRANDOV: začátek od 10.35. minuty,). Přinášíme vám také exkluzivní svědectví jednoho z účastníků, který ve škole přenocoval.....


Prezentace první pomoci ZŠ Zlín - Malenovice

autor: Mgr. Petra Holubová

Dne 3. 11. 2014  proběhla v prostorách naší školy prezentace první pomoci jíž se zúčastnily žáci pátých tříd Základní školy Zlin – Malenovice, Komenského 78. Žáci si v jednotlivých workshopech ověřili a rozšířili znalosti a dovednosti v poskytování první pomoci a následně i vyzkoušeli ošetření poraněných v reálné modelové situaci. Velmi nás potěšil zájem všech žáků základní školy a především jejich připravenost v oblasti poskytování první pomoci. Všem, kteří se podíleli na klidném průběhu prezentace patří poděkování.