Hledat
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín

Aktuality

PROVOZ ŠKOLY 24. 9. 2014

Z důvodu odstávky elektrického proudu dne 24. 9. 2014 neprobíhá celý den v budově školy vyučování.

Provoz školy je omezený.

Mimo provoz budou i pevné linky.

V případě nutnosti volejte na mobilní číslo 733 529 877 (asistentka) nebo 730 166 396 (školník).

 


Dny otevřených dveří na SZŠ a VOŠZ Zlín

autor: Mgr. Marta Malaníková

Srdečně vás zveme na dny otevřených dveří na SZŠ a VOŠZ Zlín, které se konají ve dnech

Pátek 21.11.2014     13,00 - 17,00 hodin

Sobota 22.11.2014   9,00 - 12,00 hodin

Čtvrtek 15.1.2015    13,00 - 17,00 hodin


Výsledky 3. kola přijímacího řízení VOŠZ

Dne 23. 9. 2014 proběhlo 3. kolo přijímacího řízení na VOŠZ pro školní rok 2014/2015.

výsledky pro obor Diplomovaná všeobecná sestra

Vzor pro odvolání


Kurz vodní záchranné služby

autor: Bc. Matěj Koňařík

Od 7. do 12. září absolvovali studenti 2. ročníku oboru diplomovaný zdravotnický záchranář kurz vodní záchranné služby. První dva dny se studenti pod vedením profesionálních záchranářů zdokonalili v technice plavání, vyzkoušeli si záchranu tonoucího a tažení tonoucího různými způsoby.


Zářijová Praha...

autor: Mgr. Veronika Meitnerová

Ve druhém zářijovém týdnu jsme se zúčastnili literárně historické exkurze v Praze. Navštívili jsme nejen krásné dominanty Prahy, jako je Pražský hrad, Karlův most, Petřín, ale také jsme se vzdělávali v Židovském muzeu a v Národním památníku hrdinů Heydrichiády. Na vlastní kůži jsme si vyzkoušeli život nevidomých na Neviditelné výstavě. Teplé zářijové večery jsme trávili v divadlech. Všichni jsme byli velmi spokojení a informace nabyté během pobytu můžeme využít nejen u květnových maturitních zkoušek.

žáci 4. A


Adaptační pobyt 1.ročníků v DIS Fryšták

autor: Mgr. Marta Malaníková

Ve dnech 3. - 5. září 2014 se žáci prvních ročníků oboru „zdravotnický asistent“ zúčastnili adaptačního pobytu v Domě Ignáce Stuchlého ve Fryštáku. Cílem bylo seznámit se navzájem s novými spolužáky, upevnit vztahy v čerstvě vznikajícím kolektivu a být schopni týmové spolupráce, kterou budeme v následujících čtyřech letech potřebovat.


Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení na VOŠ

Ředitel SZŠ a VOŠZ Zlín vyhlašuje třetí kolo přijímacího řízení pro školní rok 2014/2015 na obor vzdělání 53-41-N/1. Diplomovaná všeobecná sestra. Počet přijímaných studentů: 9

Přihlášky zasílejte na adresu školy do 18. 9. 2014.

Termín přijímacího řízení je stanoven na 23. 9. 2014.

Diplomovaná všeobecná sestra - kritéria přijímacího řízení a formulář přihlášky

Další informace: Jana Nováková, tel. 577 008 122, e-mail: jana.novakova@szszlin.cz


Slavnostní předávání maturitních vysvědčení

autor: Mgr. Veronika Meitnerová

Dne 21. 6. 2014 proběhlo v aule SZŠ a VOŠZ slavnostní předávání maturitních vysvědčení oboru Zdravotnické lyceum a Zdravotnický asistent. Tohoto slavnostního dopoledne se zúčastnili i významní hosté - ředitel KNTB, a. s. Ing. Pavel Calábek a náměstek hejtmana Zlínského kraje MUDr. Lubomír Nečas. 


Sportovní den 2014

autor: Mgr. Soňa Košutová

Předposlední den školního roku připravily učitelky tělesné výchovy pro žáky 1. a 2. ročníků sportovní dopoledne, kdy se třídy utkaly proti sobě v jednotlivých disciplínách. Všichni žáci se museli zúčastnit alespoň jedné z nich, tedy buď volejbalu, florbalu, štafetového běhu či skoku. Po urputném boji na první příčku dosáhlo družstvo ZA 2.A, 2. - 3. místo se stejným počtem bodů obsadily třídy ZA 1.A a ZA 1.B a bramborovou medaili si odneslo družstvo ZA 2.B. Všem zúčastněným děkujeme za skvělou atmosféru a krásné sportovní výkony. 


Přijímací řízení na VOŠZ Zlín

autor: Mgr. Martina Dvořáčková

V pondělí 23. 6. 2014 proběhlo přijímací řízení na VOŠZ pro školní rok 2014/2015.

výsledky pro obor Diplomovaný zdravotnický záchranář

výsledky pro obor Diplomovaná všeobecná sestra

 

Každý uchazeč obdrží poštou rozhodnutí (zásilka do vlastních rukou). Proti tomuto rozhodnutí lze podat do 15 dnů od doručení zásilky odvolání - vzor odvolání.

Pokud byl uchazeč přijat a chce nastoupit do 1. ročníku, musí do 15 dnů od doručení rozhodnutí uhradit školné - podrobnější informace jsou přiloženy k rozhodnutí.

Další kolo přijímacího řízení se uskuteční v případě, že nebude naplněn požadovaný počet studentů jednotlivých tříd. (Předběžný termín druhého kola 22. 8. 2014.) Další informace budou zveřejněny na webu školy v průběhu srpna 2014.