Informace o škole

Novinky

 • 2.O ve světě nevidomých

  O tom, že až 80% informací získáváme zrakem se mohla přesvědčit 2.O. Do světa nevidomých a slabozrakých nás na chvíli vzala Mgr. Houšková Lenka, pracovnice zlínského Tyfloservisu. Velmi zajímavou součástí naší besedy byla ukázka technických pomůcek, které pomáhají zrakově postiženým při všedních každodenních problémech. Zajímavé bylo například čidlo se zvukovým indikátorem při nalévání horké vody do hrnku, elektronická lupa, čtečka detekující barvu oděvů nebo mluvící hodinky. Klasické knihy v Braillově písmu někteří viděli vůbec poprvé, stejně tak jako obrázkové plastické knihy nebo atlas světa. Raritní nám připadaly brýle, které imitovaly různé zrakové vady a dokázaly nám přiblížit svět a pocity lidí žijících se slepeckou holí. Už víme, že zdravé a vidící oči nejsou samozřejmos­tí. A také už víme, jak pečovat o nevidomé nejenom na praxi, ale i v běžném životě.

  Petra Matošková

 • Studenti záchranáři při cvičné nehodě na dálnici D1

  Ve čtvrtek 14. 9. 2017 se 10 studentů záchranářů z Klubu IZS zúčastnilo cvičení složek IZS Zlínského kraje na nedokončeném úseku dálnice D1 nedaleko Hulína. Námětem cvičení byla dopravní nehoda dvou vozidel, se zraněním většího počtu osob. Dopravní nehody na dálnicích a rychlostních komunikacích patří mezi velmi závažné události a proto jsme velmi rádi, že se budoucí záchranáři mohli cvičení zúčastnit a v roli zraněných osob sledovat součinnost zasahujících hasičů, policistů a záchranářů v akci.

  Vice se o cvičení IZS můžete dozvědět ve fotogalerii webu školy a zde:
  https://www.pozary.cz/clanek/172361-pri-cvicne-nehode-na-dalnici-d1-bylo-zraneno-devet-osob-z-toho-jedna-smrtelne/
  http://www.hzscr.cz/clanek/pri-nehode-na-dalnici-d1-devet-zranenych-osob-z-toho-jedna-smrtelne.aspx

  Andrea Bílková

 • Už jsme ve škole - 1.O

  Poslední dny prázdnin se budoucí žáci 1.O seznámili na kurzu v Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku. A nyní se už třída pilně učí v lavicích ško­ly.

  Kamil Šrubař

 • XXII. ZLÍNSKÝ GERIATRICKÝ DEN

  Ve čtvrtek 7. září se žáci 3. B a 4. B v doprovodu svých odborných učitelek zúčastnili geriatrického kongresu v Academia centru Univerzity T. Bati ve Zlíně. Přednášejí­cími byli lékaři ze zlínské, olomoucké a brněnské nemocnice. Program byl rozdělen do tří bloků – diabetologie, kardiologie a varia. Zabýval se problematikou těchto onemocnění u geriatric­kých pacientů. Žáci čtvrtého ročníku si doplnili své poznatky z výuky, ale i z praxe. Pro třeťáky to byl start do velké změny, která je čeká již koncem září, kdy půjdou poprvé do nemocnice. Jsou plní očekávání, ale také obav, jak se s touto životní zkouškou vyrovnají. Veronika Koppová, 3. B.

  Přejeme naším žákům, ať jim jejich nadšení vydrží a jsou takovými „anděly“ pro své pacienty.

  Mgr. Eva Řeháková

 • Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení na VOŠ pro školní rok 2017/2018

  Ředitel školy vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení na obory vzdělávání

  Diplomovaný všeobecná sestra

  Diplomovaný zdravotnický záchranář

  Soňa Košutová

 • Výsledky 2. kola přijímacího řízení na VOŠ

  Výsledky 2. kola přijímacího řízení do oboru

  Diplomovaná všeobecná sestra

  Diplomovaný zdravotnický záchranář

  Soňa Košutová

1 2 3 4 35 68
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy