Informace o škole

Novinky

 • provoz školy 29. 3.

  Ve středu 29. března bude z organizač­ních důvodů provoz školy pouze do 13:45 hodin. V případě nutnosti volejte číslo: 605 508 2­60 nebo 734 670 7­12. Děkuje­me za pochopení.

  Světlana Jančaříková

 • Návštěva zlínského rádia

  Ve středu 22. března 2017 jsme navštívili pracoviště Rádia Zlín a rádia Rock MAX. Viděli jsme náročnou práci moderátorů a zázemí, kde se běžný posluchač nedostane. Náš průvodce Filip Bártek byla velmi příjemným a milým společníkem, který nás zasvětil do tajů rozhlasového vysílání. Sledovali jsme při práci Luďka Randára, populárního herce Městského divadla ve Zlíně který nahrával reklamní spot. Práce moderátora je zajímavá a poznali jsme i náročnost, zodpovědnost a tvůrčí kreativitu, kterou musí pořádný spíkr mít. Děkujeme a ať vám to hraje!

  Petr Kudla

 • Turnaj v badmintonu

  Ve středu 22. 3. 2017 žákyně Renáta Černotová a Iva Hořáková reprezento­valy DM na turnaji v badmitonu, který pořádal DM SPŠ MV v Holešově. I když se neprobojovaly do finále soutěže, podaly ve vyrovnané soutěži dobré výkony.

  Věra Švecová

 • Školní kolo ošetřovatelských kazuistik

  Ve středu 22. 3. 2017 se již druhým rokem konalo školní kolo soutěže ošetřovatel­ských kazuistik žáků 3. ročníku oboru ZA. Celkem se představilo 6 vydařených prezentací. Každá byla něčím jiná, jinak dokonalá. Takže vlastně všichni přednášející zvítězili už tím, s jakým zápalem se připravovali. Já sama jsem si mohla vyzkoušet prezentovat společně se svou spolužačkou kazuistiku z kojeneckého oddělení a jsem za tuto zkušenost nesmírně vděčná. Měla jsem příležitost hlouběji se zamyslet nad zajímavým ošetřovatel­ským problémem a hledat řešení konkrétních situací, což je pro můj profesní život nesmírně přínosné. Všem soutěžícím a odborným učitelkám moc děkujeme za aktivní přístup k této akci a přejeme hodně štěstí vítězce Markétce Totkové, která nás bude reprezentovat v regionálním kole. Ludmila Vyoralová, 3­.B

  Mgr. Eva Řeháková

 • Není zoubek jako zoubek

  Žáci 2. ročníku oboru ošetřovatel druhé skupiny ODV, pod vedením paní učitelky Novákové si připravili projekt k prevenci zubního kazu „NENÍ ZOUBEK JAKO ZOUBEK“. S tímto projektem jsme se vypravili do jeslí M. Knesla na Bartošově čtvrti. Na úvod jsme dětem ukázali pohádku O nakaženém zoubku. Poté jsme si rozdělili děti do skupinek a na každém stanovišti jsme měli pro ně připravené aktivity. Děti jsme na závěr odměnili diplomy a medailemi, které jim rozdala Zoubková víla. Dětem se to velice líbilo a nám také a těšíme se na další spolupráci! S pozdravem žáci ODV 2 OŠ s paní učitelkou Novákovou.

  Šárka Nováková

 • Podvečer s bowlingem

  Ve středu 15.3. 2017 navští­vili žáci 1. ročníku SŠ bowling U Barcuchů. Dvouhodinové hry se zúčastnilo osmičlenné družstvo, z nichž polovina účastníků již měla dřívější zkušenost bowlingem. Atmosféra během hry byla soutěživá a veselá. Vítězkou nejúspěšněj­ších hodů se stala Renáta Černotová.

  Jarmila Jánská

1 2 3 4 30 58
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy