Informace o škole

Novinky

 • Beseda s kosmetičkami

  V úterý odpoledne se na DM konala tradiční beseda s kosmetič­kami, které se zúčastnily především žákyně 1. ročníku SŠ. Dívky se dozvěděly jak správně pečovat od mládí o pleť a kterou vhodnou kosmetiku si zvolit z našeho trhu. Součástí přednášky byla také úprava obočí s ukázkami denního a večerního líčení.

  Jarmila Jánská

 • XIV. ročník Psychologické olympiády

  Bylo to přesně 12. března 2019, kdy se na naší škole uskutečnilo regionální kolo XIV. ročníku Psychologické olympiády. Škola přivítala žáky z Uherského Hradiště, Vsetína a Kroměříže, kteří přijeli v doprovodu svých vyučujících. V letošním roce se zpracovávalo téma “ Síla okamžiku“. Všichni soutěžící prezentovali svá rozmanitá díla a následně čelili otázkám vážené poroty. Kreativními nápady a také svými motty inspirovali nejen porotu, ale také publikum a ostatní soutěžící. A jak to všechno na konec dopadlo? Na třetím místě se umístila práce s názvem „Život vojáka“ prezentovaná žákem naší školy. První a druhé místo si odvážejí žáci Střední zdravotnické školy Vsetín. Všem soutěžícím děkujeme za účast a oceňujeme snahu udělat něco více nad rámec svých každodenních povinností. Výhercům blahopřejeme a přejeme hodně štěstí v celostát­ním kole

  Alice Stašová

 • Lyžařský kurz 1.B a 1.O

  Přestože první den hned po příjezdu to nevypadalo úplně nejlépe a ani my jsme nebyli úplně nejhodnější, tak bychom řekli, že lyžák jako celek byl super. Rozhodně nás více stmelil, zážitků máme opravdu hodně smutných i veselých. Například výšlap sjezdovky nebo zpívání písniček za odměnu. Programy, které jsme měli vymyšlené nám dovolily seznámit se s třídou 1.O. Ne každý spolu vyšel, ale zase tak zlé to nebylo. Každý den jsme lyžovali, ale našla se tam i hodinka na běžky a krásnou skoro 10 kilome­trovou procházku na Kopřivnou. Vždy nám svítilo sluníčko. To asi kvůli tomu našemu indiánskému pokřiku. Sněhu bylo také dost a dokonce i jeden den sněžilo. Až na pár věcí, které jsme mohli udělat jinak, to bylo fajn. Chtěli bychom poděkovat učitelům, kteří tam s námi byli a měli nás na starost, že to tam s námi vydrželi a že se i zasmáli a dokázali se vcítit do našich let.

  kolektiv žáků 1.B

 • Omezené telefonní spojení

  Nepodaří-li se vám dovolat na pevnou školní linku, volejte prosím číslo: 733 529 8­77 nebo 734 670 712.
  Na opravě se pracuje.
  Děkujeme za pochopení.

  Světlana Jančaříková

 • Omezený provoz školy

  Z důvodu práce na serveru školy nebude v pátek 8. března dostupný web školy, nebude funkční e-mailová komunikace, telefonická komunikace bude možná pouze na mobilních číslech (kancelář 733 529 877, 734 670 712). Provoz školy bude pouze do 13:00 hodin. Děkujeme za pochopení.

  Světlana Jančaříková

 • Soutěž v klinické propedeutice

  Dne 5.3.2019 se na naší škole uskutečnilo školní kolo soutěže v klinické propedeutice. Odborná porota vybírala z 9 zajíma­vých příspěvků, které si připravili žáci druhých ročníků oboru zdravotnický asistent. Prezentace byly na velmi dobré úrovni, jak po stránce formální, tak i po stránce obsahové. Žáci se dokázali velmi dobře orientovat v dané problematice a zaujmout svým příspěvkem nejen porotu, ale i diváky.

  Na 1. místě se umístila se svým příspěvkem cystická fibróza Kateřina Kantorová a Tereza Kamenčáková, 2. místo obsadila Lucie Strohbachová s příspěvkem poruchy spánku a 3. místo vybojovala Eliška Šobrová a Barbora Balůsková s příspěvkem akromegálie.

  První dvě místa postupují do regionálního kola, které se bude konat v Kroměříži.

  Olga Králíková

1 2 3 4 50 99
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy