Hledat
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín
Navštivte nás na Facebooku

Aktuality

XV. reprezentační ples SZŠ a VOŠZ Zlín

autor: Mgr. Alice Stašová

Tak jako každý rok, tak i letos ples naší školy zahajuje plesovou sezónu v našem městě. Na ples zveme všechny, kteří si rádi zatančí a chtějí prožít večer v příjemné atmosféře. Ples se uskuteční 9. ledna 2015 od 19,30 hod. v Interhotelu Moskva Zlín. Srdečně zvou pořadatelé plesu!

 
 
 

Výuka odborných předmětů na VOŠZ

autor: Mgr. Miroslava Krasulová

S koncem kalendářního roku končí také zimní období výuky na VOŠ. Studenti se připravují na složení požadovaných zkoušek a tak se možná rádi ohlédnou o několik týdnů zpět, kdy se na výuku teprve adaptovali. V předmětu Klinické ošetřovatelské dovednosti (vyučující Mgr. J. Laholová a Mgr. M. Krasulová) se probíralo téma Rehabilitační ošetřovatelství. Velmi zajímavá byla instruktáž baby masáže, kterou velmi zodpovědně prezentoval student Martin Řehák. 


Přednáška společnocti G5 plus

autor: Mgr. Marta Malaníková

11.12.2014 se v aule naší školy konala přednáška na téma " Mezinárodní kariéra ve zdravotnictví". Ředitel společnosti G 5 plus hovořil zejména o destinacích v Saúdské Arábii, Spojených arabských emirátech, Kataru a Bahrajnu. Studenti 3.ročníků VOŠ se dozvěděli o pracovních příležitostech pro nelékařské zdravonické pracovníky. 


Mikulášská nadílka

autor: Mgr. Eva Řeháková

Dne 5. 12. 2014 připravila skupina žáků 3. A  „MIKULÁŠSKOU NADÍLKU“ pro nemocné děti na dětském oddělení KNTB, a.s. Zlín. Naše žákyně navštívily oddělení kojenců a batolat, také oddělení větších dětí, ale i dětskou JIP. Všude je přivítal vstřícný personál, ale hlavně rozzářená očka dětských pacientů společně s jejich rodiči. Jednalo se o velmi zdařilou akci, za kterou bych jim chtěla poděkovat.


Kroužek sebeobrany pro studenty záchranáře

autor: Mgr. Andrea Bílková

Od letošního školního roku na naší škole probíhá specializovaný kroužek sebeobrany pro studenty oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář, který je zaměřen na nácvik dovedností sebeobrany využitelných v rámci specifických situací při výkonu zdravotnického povolání.  Účastníci kroužku se učí základům právní ochrany, způsobům předcházení  násilným incidentů, psychologii konfliktních situací, sebeobraně ve stísněných prostorech, na zemi, obraně za stolem apod.

 


Seminář Využití aktivizačních metod ve výuce

autor: Mgr. Andrea Bílková

Ve středu 3.12. se v prostorách školy uskutečnil seminář na téma Využití aktivizačních metod ve výuce, který si pro naše pedagogy  připravily učitelky odborných předmětů Mgr. Brázdilová a Mgr. Křižanová. Během hodinového semináře byli účastníci seznámeni s jednotlivými aktivizačními metodami, s kritérii pro jejich volbu, možnostmi využití aktivizačních metod v různých typech předmětů, seminář byl doplněn sérií praktických cvičení. Výstupy semináře poslouží pedagogům školy k inovaci způsobů výuky a  rozvoji jejich pedagogické práce.


Postupujeme do celorepublikového finále...

autor: Mgr. Eva Aujeská

Ve středu 3. prosince 2014 se uskutečnilo krajské kolo v plavání šestičlenných družstev. Naši školu reprezentovali  tito studenti: Malůš Jan, Vaněčka Zdeněk, Koš Adam, Konečný Jakub, Šiška Jan a Kurtin Pavel. V urputném boji šesti družstev  se naši hoši umístili na 1. místě a postupují do celorepublikového finále. Nejlepší výkony - vítězství Jana Malůše na 50 m - motýlek a taktéž 1. místo Zdeňka Vaněčky na 50 m - kraul. Blahopřejeme k úžasnému vítězství a přejeme hodně zdaru v celostátním finále.


Spolupráce školy se seniory

autor: Mgr. Andrea Bílková

V letošním školním roce naše škola navázala spolupráci s Klubem seniorů Podhoří. První z plánovaných aktivit si pro seniory připravili studenti záchranáři z Klubu IZS. V průběhu 2 hodinového programu budoucí záchranáři seznámili naše milé hosty se strukturou IZS a prací ZZS, se zásadami správného volání na tísňovou linku, s postupy první pomoci v situacích, které je mohou v běžném životě potkat a s postupy laické resuscitace,  včetně použití automatického externího defibrilátoru. Již nyní se těšíme na setkání v měsíci únoru.


Den otevřených dveří

autor: Mgr. Veronika Meitnerová

Ve dnech 21. a 22. listopadu 2014 se na SZŠ a VOŠZ Zlín konaly dny otevřených dveří. Touto formou jsme umožnili zájemcům o studium a jejich rodičům prohlídku školy. Ochotnými průvodci po prostorách školy byli současní studenti SZŠ spolu s vyučujícími. 

Návštevníci mohli nahlédnout do učeben pro výuku odborných předmětů, první pomoci, laboratoří i do tělocvičny a jazykových učeben. Někteří zájemci si mohli nechat zkontrolovat hodnotu krevního tlaku, jiní se seznámili s pomůckami první pomoci nebo si vyzkoušeli model stáří. 

Případné další zájemce tímto zveme na další den otevřených dveří, který se uskuteční ve čtvrtek dne 15.1.2015 od 13:00 do 17:00 hodin.

 

 


Dny otevřených dveří na SZŠ a VOŠZ Zlín

autor: Mgr. Marta Malaníková

Srdečně vás zveme na dny otevřených dveří na SZŠ a VOŠZ Zlín, které se konají ve dnech

Pátek 21. 11. 2014

13.00 - 17.00 hod.

Sobota 22. 11. 2014

9.00 - 12.00 hod.

Čtvrtek 15. 1. 2015

13.00 - 17.00 hod.