Informace o škole

Novinky

 • Mikulášská nadílka na dětském oddělení KNTB, a. s. Zlín

  Na středu 7. 12. 2016 připravili žáci 3. B MIKULÁŠSKOU NADÍLKU pro nemocné děti na dětském oddělení KNTB. Mikuláš, tři andělé a tři čertíci navštívili oddělení kojenců a batolat, oddělení větších dětí a také jednotku intenzivní péče. Měli pro děti připravený program, knihu hříchů, ale také balíčky plné dobrot. Veronika Gajdošová upekla s maminkou krásně nazdobené perníčky, kterými udělala radost nejenom dětem, ale i jejich maminkám a také personálu – sestřičkám a lékařům daných pracovišť. Všem zúčastněným patří velké poděkování za přípravu a realizaci této akce, kterou přispěli k budování dobrého jména naší školy.

  Eva Řeháková

 • Pečení perníků na DM

  Ve středu odpoledne provoněla domov vůně perníkového koření. Žákyně prvních a druhých ročníků společně s vychova­telkami pekly vánoční perníčky. Hotové výrobky krásně nazdobila V. Gajdošová ze třídy 3. B.

  Věra Švecová

 • Mikuláš a čert na DM

  V pondělí se uskutečnila Mikulášská nadílka na DM. Zlobiví dostali koštětem a ti hodní byli za básničku či písničku odměněni ovocnými bonbony z košíku Mikuláše. Akce se zúčastnilo asi 80 studentů a žáků, kteří byli v podvečer přítomni na DM.

  Věra Švecová

 • Sbírka plyšáků pro ZZS Zlínského kraje

  Vážené paní učitelky, páni učitelé, zaměstnanci školy a milí žáci a studenti. Přicházíme za vámi s novým projektem – Daruj plyšáka pro dobrou věc! Ve středu 7. 12. a 14. 12. 2016 se od 10.30 – 11.00 hod. uskuteční v atriu žlutého patra sbírka plyšáků pro ZZS Zlínského kraje. Plyšové hračky pomáhají dětem, které se ocitnou na palubě záchranné služby, proto darujte nepotřebné a nevyužité plyšové hračky, které dětem sníží napětí, strach a stres a zpříjemní jim tak čas strávený ve voze záchranné služby. Podpořte prosím projekt naší studijní skupiny a buďte s námi při tom. Děkujeme! Za kolektiv studentů záchranářů 1. Z Daniel Mikulka.

  Andrea Bílková

 • Okresní kolo ve volejbale dívek

  V pondělí 21.11.2016 se na naší škole konalo okresní kolo ve volejbale dívek. Soutěže se zúčastnilo šest týmů. Naše děvčata svá utkání postupně vyhrávala a dostala se až do finále. Ve finále jsme prohrály s děvčaty z Gymnázia Valašské Klobouky. Velká gratulace a poděkování za krásné 2. místo. Školu reprezento­valy: Kristýna Kalmárová, Petra Maňasová, Kristýna Holbová, Denisa Kočnarová, Valerie Kolínková, Tereza Macková, Vendula Kovaříková, Kateřina Chrastecká a Nela Drgová.

  Matěj Koňařík

 • Přátelské utkání ve Vizovicích

  V rámci spolupráce s DM Vizovice jsme v úterý navštívili domov mládeže a odehráli přátelská utkání ve volejbalu.

  Věra Švecová

1 2 3 4 27 52
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy