Akce Dobrý skutek Novinky

Před vánočními svátky se naše škola zapojila do akce „Dobrý skutek“, kterou pořádalo Dobrovolnické centrum Krajské nemocnice T. Bati, a.s., Zlín pod vedením koordinátorky PhDr. Michaely Schneiderové, Ph.D. Žáci, studenti, pedagogové a ostatní zaměstnanci školy věnovali přes 200 vánočních dárků (hygienické a kosmetické potřeby, křížovky, knihy a hračky). Dary byly předány pacientům deseti stanic Krajské nemocnice T. Bati, a to na oddělení dětském, interním, gerontolo­gickém, kardiologic­kém, neurologic­kém, očním, onkologickém, plicním a urologickém, na jednotkách následné a intenzivní péče (DIOP, NIP). Všem nám udělalo velkou radost, že můžeme potěšit nemocné, kteří byli nuceni trávit Štědrý den v nemocničním prostředí.

Eva Kovářová, Ivana Hruboňová