Přednáška o dárcovství kostní dřeně Novinky

V pondělí 10. 12. 2018 proběhla v aule naší školy tradiční přednáška na téma Dárcovství kostní dřeně. V průběhu hodinové přednášky se žáci 4. ročníků SZŠ oboru vzdělání Zdravotnický asistent, 3. ročníku oboru Ošetřovatel a studentů 1. ročníku oboru Diplomovaná všeobecná sestra dozvěděli informace o významu dárcovství kostní dřeně, o podmínkách vstupu do registru dárců kostní dřeně a jeho organizaci. Přednášejí­cími byli vzácní hosté – paní Zdeňka Wasserbau­erová z Nadace pro transplantaci kostní dřeně a pan Jiří Daněk z Otrokovic. 21 zájemců o vstup do registru dárců kostní dřeně se následně dostavilo v úterý 11. 12. 2018 od 6:30 do 9:00 na Hematologicko-transfuzní oddělení Krajské nemocnice T. Bati, a.s., děkujeme!!!

Andrea Bílková