Novinky

Soutěžní den IZS 2018

Dne 16. 5. 2018 se v areálu „Amfík Bukovina“ obce Popovice uskutečnil 2. ročník výchovně – vzdělávací akce „Soutěžní den Integrovaného záchranného systému“. Tak jako v loňském roce byla akce určena žákům 8. ročníků ZŠ a víceletých gymnázií Zlínského…

Andrea Bílková

Studenti záchranáři na 2. ročníku Memoriálu paní Vlasty Francové

Ve čtvrtek 26. 4. 2018 se studenti záchranáři z Klubu IZS zúčastnili tradiční soutěže Mladých zdravotníků – 2. ročníku Memoriálu paní Vlasty Francové, kterou v městském parku a přilehlém okolí zorganizoval Oblastní spolek Českého červeného kříže ve…

Andrea Bílková

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení do oboru vzdělávání Ošetřovatel pro školní rok 2018/2019

Ředitel školy vyhlašuje 2. kolo přijímací řízení pro školní rok 2018 /2019 do oborů vzdělávání Ošetřovatel. Kritéria přijímacího řízení.

Soňa Košutová

Den matek v Krajské nemocnici T. Bati, a.s.

V pondělí 14. 5. 2018, v odpoledních hodinách, zavítalo 7 studentů záchranářů z 1. a 2. ročníku do Krajské nemocnice T. Bati, a.s., konkrétně na oddělení Centra klinické gerontologie, aby hospitali­zovaným seniorkám u příleži­tosti Svátku matek…

Andrea Bílková

4. B se loučí...

Jsou to téměř čtyři roky, kam prvně kráčely mé kroky, do budovy, kterou jsem předtím neznala, dnes je mi cihlová budova známá, víc, než bych čekala. Dneska nás tu vidíte naposled, vím, že spousta z vás z toho bude slzet. Věřte, že i nás to bude…

Simona Mikulcová, 4. B

Studentky 1.V u seniorů

Dne 25. 4. 2018 navštívili studenti oboru DVS 1. ročníku Domov seniorů, Nestátní zdravotnické zařízení a Hospic Hvězda, Malenovice. Připravili si program – Reminiscenční terapie na téma „Svatba.“ S klienty zařízení jsme si popovídali o jejich…

Alice Drobná, Magda Gálíková, studentky 1.V

1 2 3 4 43 84
RSS