Novinky

Provoz školy v době jarních prázdnin

Denně 6:30 – 13:00 hodin

Světlana Jančaříková

Zdravé zoubky

Dnes 19. 2. 2019 jsme celá naše třída 3.O navští­vila Základní školu ve Štípě s projektem Zdravé zoubky. Na úvod jsme žákům prvních tříd zahrály pohádku, kde účinkovaly zuby, víla Deňulka, doktor Radoslávek a také červíček Lucíček. Poté jsme si…

Žákyně 3.O

XIV. ročník psychologické olympiády - regionální kolo

12. března se uskuteční regionální kolo olympiády na téma"Síla okamžiku". Bližší informace naleznete v pozvánce. Pozvánkap­df210 kBvče­ra

Světlana Jančaříková

XIV. ročník školního kola Psychologické olympiády

Bylo to přesně 14. února 2019, kdy se na naší škole uskutečnilo školní kolo XIV. ročníku Psychologické olympiády. Letos žáci zpracovávali téma:“ SÍLA OKAMŽIKU“. Všichni soutěžící prezentovali svá rozmanitá díla a následně čelili otázkám vážené…

Alice Stašová

FOK VOŠ

Dne 6. 2. 2019 proběhl na SZŠ a VOŠZ Zlín již VIII. Festival ošetřovatel­ských kazuistik studentů VOŠZ. Přehlídky se zúčastnily 3 zdravot­nické školy, VOŠZ Brno, MG, SZŠ a VOŠZ Vsetín a SZŠ a VOŠZ Zlín. Celkem se přihlásilo 16 studentů. V oboru…

Alice Drobná

Seminář kariérového poradenství 2019

Dne 5. 2. 2019 se v aule naší školy uskutečnil Seminář kariérového poradenství, určený žákům a studentům absolvujících ročníků oborů vzdělání Ošetřovatel, Zdravotnický asistent, Diplomovaná všeobecná sestra a Diplomovaný zdravotnický záchranář. V…

Andrea Bílková a Marta Malaníková

1 2 3 4 49 97
RSS