Novinky

Vyhlášení výsledků 2. kola přijímací řízení na VOŠ

Ředitel školy vyhlašuje výsledky 2. kola přijímacího řízení na obory vzdělávání VOŠ pro školní rok 2019/2020. Diplomovaná dětská sestra Diplomovaná všeobecná sestra

Soňa Košutová

Informace ke stravování ubytovaných žáků a studentů na den 2. září

Všichni ubytovaní budou mít objednánu celodenní stravu na 2. září. Pokud nemáte zájem, oznamte tuto skutečnost na e-mail: drahomira.matyastikova@szszlin.cz do čtvrtku 29. 8. 2019. Po tomto termínu již nebude možno stravu odhlásit.

Světlana Jančaříková

Termíny náhradních a opravných maturitních zkoušek a absolutoria

Maturitní zkoušky Písemné maturitní zkoušky 2. 9. 2019 Matematika 3. 9. 2019 Český jazyk a literatura – písemná práce a didaktický test 4. 9. Anglický jazyk – písemná práce a didaktický test Praktická maturitní zkouška 6. 9. 2019 Ústní maturitní…

Soňa Košutová

Vyhlášení 2. kola přijímací řízení na VOŠ

Ředitel školy vyhlašuje 2. kolo přijímací řízení pro školní rok 2019 /2020 do oborů vzdělávání VOŠ. Diplomovaná dětská sestra Diplomovaná všeobecná sestra Zkracené studium DVS

Soňa Košutová

Vítězové soutěže OČMU a EVVO 2019

Dne 12. 4. 2019 se v areálu školy a Domova mládeže uskutečnila soutěž pro žáky 2. a 3. ročníků SZŠ, oboru zdravotnický asistent a ošetřovatel. Při soutěži měli žáci za úkol v určeném čase absolvovat soutěžní stanoviště a co nejlépe splnit úkoly, při…

Andrea Bílková a Soňa Košutová

Prezentace první pomoci na SPŠ

V úterý 25.6. 2019 se zúčastnila skupina žáků naší školy aktivit SPŠ Zlín, kde prezentovala základy první pomoci pro žáky 2. a 3. ročníků. Akce se zúčastnily žáci 1. – 3. ročníku oboru zdravotnický asistent a ošetřovatel. Jmenovitě Fiurášková Eliška…

Petra Holubová

1 2 3 4 55 109
RSS