Novinky

Společné darování krve

Ve středu 17. října se 7 žáků školy zúčastnilo společného darování krve. I když ne všem přálo štěstí, aby byli vybráni jako vhodní dárci, přesto i jim patří velký dík. A těm co darovali, dík dvojnásobný. Další společný odběr plánujeme na leden 2019.…

Světlana Jančaříková

Poděkování od Svazu diabetiků ČR

Chtěli bychom tímto dopisem poděkovat vedení Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické ve Zlíně za výpomoc při zajišťování zdravotních služeb ve dnech 9. a 10. října 2018 v rámci Týdne zdraví. Rovněž tak žákům Tomáši Mikelovi,…

Světlana Jančaříková

Poděkování KHK

Z Krajské hospodářské komory jsme obdrželi poděkování za účast na Veletrhu práce a vzdělávání.

Světlana Jančaříková

Týden zdraví na zdravce

V rámci Týdne zdraví se ve středu 10.10. 2018 usku­tečnil v aule školy preventivně zdravotní program, který zahrnoval workshopy s následnou ochutnávkou. Workshopy zaměřené na osvětu a prevenci zdraví s osmi stanovišti si připravili žáci 2. ročníku…

Jarmila Jánská

Studenti záchranáři na konferenci v Kroměříži

Dne 3. 10. 2018 se v Kroměříži konala pod záštitou radní Zlínského kraje paní Michaely Blahové a místostarosty města Kroměříže pana Pavla Motyčky „Inspirativní konference pro seniory“, které se zúčastnili také zástupci různých forem veřejných,…

Andrea Bílková

Praha 4.A, 3.O

Ve dnech 24. 9. až 27. 9. 2018 absolvovala naše třída 4.A, společně s 3.O, literárně historickou exkurzi v Praze.

Den 1. Po příjezdu do Prahy jsme si uložili zavazadla v hostelu Franz Kafka. Následovala prohlídka Ústřední vojenské nemocnice, Břevnovského kláštera a Hradčan. Den 2. V dopo­ledním programu byl památník odboje proti nacismu. Nahlédli jsme do krypty…

Kamenářová Eva

1 2 3 4 46 91
RSS