Mikuláš v mateřských školkách Novinky

Dne 5. 12. se konala Mikulášská besídka pro děti z mateřských škol. Pohádku Sůl nad zlato a další program s písničkami a povídáním o předvánoč­ním čase a pohádkových bytostech si připravili žáci a žákyně z Klubu Zdravušek. Program proběhl v Praktické a pomocné škole v Mostní ulici společně s mateřskou školou a dále v MŠ ve Štefánikově ulici. Dětem se program velmi líbil, všichni za odměnu dostali dáreček od Mikuláše. Na závěr chci poděkovat všem, kteří se na programu podíleli.

Lenka Salcburgerová