Informace o škole

Novinky

 • Zážitků stačí málo, ale musejí být silné!

  Tak nějak by se dal charakterizovat třídenní pobyt 1.C na adaptačním pobytu ve Fryštáku. ..

  V pondělí 9. 9. odjela třída 1.C na adaptační kurz do Fryštáku. Hned po příjezdu nás na náměstí přivítali vysmátí instruktoři Thomas, Verča a Julča. I přes nepříznivé počasí jsme hned první seznamovací hru užili. V domově Ignáce Stuchlého jsme strávili téměř celý den a v hnědé klubovně jsme si zahráli několik dalších her, které sloužily k tomu, abychom se lépe poznali. Výborná snídaně v úterý nás nakopla a do týmových aktivit jsme šli naplno. Po obědě nás čekal cyklistický závod, kde si mnozí z nás sáhli až na dno svých sil. Vyvrcholením bylo společné koupání v rybníku. Díky večerní hře s názvem Helena Kellerová jsme se mohli vcítit do hluchoslepé Heleny, která i přes svůj hendikep dokázala dokončit studium na Harvardské univerzitě. Prožitek to byl opravdu silný. Chtěli bychom moc poděkovat parádním lektorům za skvěle prožité tři dny ve Fryštáku a také našemu skvělému, úžasnému panu učiteli a celé bezvadné třídě 1.C.

  Nicole Ptáčníková 1.C

 • Seznamovací táborák

  Ve středu 11.9. 2019 v od­poledních hodinách jsme uskutečnili na zahradě DM tradiční seznamovací táborák. Akce byla velmi zdařilá, v hojném počtu se jí zúčastnilo cca. 60 žáků a studentů. Pro všechny bylo zajištěno bohaté občerstvení i pitný režim. Na přípravě dřeva pro táborový oheň se ochotně podílel student David Klučka, Příjemnou atmosféru podvečera doplnil volejbal a další míčové hry.

  Jarmila Jánská

 • Dny otevřených dveří

  Zájemce o studium – budoucí žáky a studenty zveme na dny otevřených dveří, které se uskuteční v termínech:
  22. 11. 2019 13:00 – 17:00 hodin
  23. 11. 2019 9:00 – 12:00 hodin
  16. 1. 2020 13:00 – 17:00 hodin

  Světlana Jančaříková

 • Adaptační kurz 1.O

  Ve dnech 4. a 5. září se naše třída 1.O zúčas­tnila adaptačního kurzu v Unii Kompas ve Zlíně. K tomu, aby mohl poznávací kurz začít, jsme se museli ráno sejít před zlínským divadlem. Dále naše cesta směřovala k již zmíněnému T klubu. Po příchodu jsme se seznámili s naším lektorem (Martinem), který nás po celou dobu provázel. První den jsme si všichni na kartičku napsali svá jména, ze kterých poté bylo losováno do dvojiček, kdy jsme dále prováděli „interview“. Poté jsme si sedli do kruhu a začali mluvit o druhém ze dvojice. Byl to zajímavý, ale určitě skvělý způsob poznání se. Po menším úvodu a seznámení se následovaly poznávací hry. Po několika hodinách nepřetržité zábavy přišla na řadu obědová pauza. Jakmile jsme se občerstvili, opět jsme pokračovali v seznamování se pomocí různých druhů her. Následující a zároveň poslední den probíhal v podobném duchu jako den předchozí. Spolupráce a ochota se našla u každého z nás. Věřím, že náš kolektiv jsme za tyto dva dny stmelili a jsme a budeme určitě skvělá třída. Velké poděkování patří naší paní učitelce Ladislavě Bublíkové, která to s námi vydržela a panu Mgr. Stavjaníkovi, který měl s námi pevné nervy.

  Gabriela Jamrychová, 1.O

 • Rehabilitační prvky - školící akce

  Školící akce je určena pro nelékařské zdravotnické pracovníky, speciální pedagogy, sociální pracovníky, zdravotně-sociální pracovníky, žáky a studenty zdravotnic­kých škol, rodinné příslušníky pečující o osobu blízkou. Akce se koná v termínech: 26. 9., 24. 10., 7. 11., 23. 1., 13. 2., 26. 3., 14. 5. a 11. 6. – 13 – 17 hodin; cena je 500 Kč, absolvent získá účastnický list. V případě zájmu se přihlašujte na svetlana.jancarikova@szszlin.cz nebo telefonicky 577 008 111.

  Světlana Jančaříková

 • Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení na VOŠ

  Ředitel školy vyhlašuje 3. kolo přijímací řízení pro školní rok 2019 /2020 do oborů vzdělávání VOŠ. Termín odevzdání přihlášek je 16. 9. 2019.

  Diplomovaná dětská sestra

  Diplomovaná všeobecná sestra

  Soňa Košutová

1 2 3 4 5 6 56 111
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy