Informace o škole

Novinky

 • Mariah mezi námi

  Mladá, odhodlaná dívka, plná jemného, skoro až anglického humoru, to je naše nová lektorka anglického jazyka. Ze zámoří přináší otevřený pohled na svět a ochotu pomáhat i poznávat. Alespoň tak jsme ji poznali během několika zářijových dní. A jaké jsou její první dojmy? „I am so excited to be here at SZS a VOSZ and in Zlín. Everyone I have met has been so nice and willing to help me. I can't wait to get to know everyone better and to explore the Czech Republic. If you see me at school or in town, come say hello! I would love to meet you.“ Thanks! Ma­riah

  Jan Slovák

 • Dny otevřených dveří

  Zveme vás na dny otevřených dveří, které se konají v následu­jících termínech:
  pátek 23. listopadu 13:00 – 17:00 hodin
  sobota 24. listopadu 9:00 – 12:00 hodin
  čtvrtek 17. ledna 2019 13:00 – 17:00 hodin

  Světlana Jančaříková

 • Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení na VOŠ pro školní rok 2018/2019

  Ředitel školy vyhlašuje 3. kolo přijímací řízení pro školní rok 2018 /2019 do následujících oborů vzdělávání:

  Diplomovaná všeobecná sestra

  Soňa Košutová

 • Vyhlášení výsledků přijímacího řízení do zkráceného studia DVS

  Výsledky přijímacího řízení do zkráceného studia DVS najdete zde.

  Soňa Košutová

 • Provoz školy

  29. – 31. srpna škola uzavřena, v provozu bude pouze účtárna č. dv. 120 (vyřizuje jen potvrzení o studiu). Provoz 7:00 – 15:00, v pátek do 14:00 hodin

  Děkujeme za pochopení.

  Světlana Jančaříková

 • Vyhlášení výsledků 2. kola přijímacího řízení na VOŠ

  Ředitel školy vyhlašuje výsledky přijímacího řízení na VOŠ pro školní rok 2018/2019.

  Diplomovaný všeobecná sestra

  Soňa Košutová

1 2 3 4 5 6 7 46 91
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy