Informace o škole

Novinky

 • Vyhlášení výsledků 2. kola přijímací řízení na VOŠ

  Ředitel školy vyhlašuje výsledky 2. kola přijímacího řízení na obory vzdělávání VOŠ pro školní rok 2019/2020.

  Diplomovaná dětská sestra

  Diplomovaná všeobecná sestra

  Soňa Košutová

 • Vítězové soutěže OČMU a EVVO 2019

  Dne 12. 4. 2019 se v areálu školy a Domova mládeže uskutečnila soutěž pro žáky 2. a 3. ročníků SZŠ, oboru zdravotnický asistent a ošetřovatel. Při soutěži měli žáci za úkol v určeném čase absolvovat soutěžní stanoviště a co nejlépe splnit úkoly, při kterých prokazovali svoje znalosti z environ­mentální výchovy a ochrany člověka za mimořádných událostí a také svoje dovednosti v sebeobraně a znalosti v komunikace s handica­povanými spoluobčany. Ze zúčastněných 21 týmů se na stupni vítězů umístily tý­my:

  1. místo – tým 3. B: Kristýna Holbová, Renáta Černotová, Kateřina Remešová, Valerie Kolínková, Hana Mrnuštíková, Natálie Marková, Kateřina Schneiderová
  2. místo – tým 2.A: Skovajsová, Ježová, Mořkovská, Soukupová, Kamenčáková, Kučerová, Šopíková, Kantorová
  3. místo – tým 2.B: Kateřina Chudárková , Adéla Adámková Lucie Strohbachová , Anežka Bolečková , Kateřina Cafourková , Kateřina Miklicová, Natálie Křupalová

  Vítězům srdečně blahopřejeme a těšíme se na další ročník soutěže v roce 2021!

  Andrea Bílková a Soňa Košutová

 • Prezentace první pomoci na SPŠ

  V úterý 25.6. 2019 se zúčastnila skupina žáků naší školy aktivit SPŠ Zlín, kde prezentovala základy první pomoci pro žáky 2. a 3. ročníků. Akce se zúčastnily žáci 1. – 3. ročníku oboru zdravotnický asistent a ošetřovatel. Jmenovitě Fiurášková Eliška, Šupčíková Natálie, Pagáčová Kateřina , Maršálková Hana, Večeřová Aneta, Balajka Kryštof, Kučerová Nikola, Kučerová Kateřina, Zapletal Miroslav, Holbová Tereza, Spáčilová Sabina a Psotová Nela. Všem uvedeným žákům děkujeme za vzornou reprezenta­ci školy.

  Petra Holubová

 • Návštěva Útulku pro zvířata v nouzi

  Před koncem školního roku navštívily žákyně 2.O Útulek pro zvířata v nouzi Zlín Vršava. Pejskům donesly velký pytel granulí, prohlédly si prostředí útulku a vyslechly informace o provozu zařízení. Poté vyrazily s několika pejsky na procházku do okolního le­sa.

  Kamil Šrubař

 • Pohár ošetřovatelské péče

  Zakončení školního roku v předmětu ODV u 2. ročníku oboru ošetřovatel se nesl v duchu soutěže „Pohár ošetřovatel­ské péče“. Soutěžní týmy se utkaly o pohár v modelových situacích, které simulovaly klinické podmínky nemocnice. Soutěžní týmy musely vykonávat základní ošetřovatel­skou péči podobně jako na praxi v nemocnici. Úkoly nebyly nikterak jednoduché a práci jim mnohdy znesnadňovali jejich spolužačky, které dokonale ztvárnily např. agresivní pacienty, nespolupra­cují pacienty či pacienty po CMP. Vítězi poháru ošetřovatel­ské péče se stal tým – Kateřina Šalomounová, Klára Vašíková a Adriana Vojáčková. Všechny soutěžní týmy však předvedly výbornou péči a my jen věříme, že stejně dokonalou péči budou žákyně oboru ošetřovatel vykonávat i v příštím školním roce v reálných podmínkách nemocnice.

  Olga Králíková

 • Jak 1.B poznávala krásy naší valašské přírody

  Horký den 26.6. nás neodradil od turistického výletu po vizovických vrších, konkrétně jsme měli zacíleno na horu Vartovnu a hlavně její vrchol ve výši 651 metrů n.m. A tak jsme vyjeli autobusem ze Zlína na Syrákov a po drobné svačince jsme se o půl deváté rozhodli, že je čas vyrazit. Cesta byla zajímavá, v horku náročná, ale to nás neodradilo doputovat k cíli….. a tak jsme dobyli vrchol přesně v 10:20 min. v 35 metrech vysoké rozhledně. Nikdo to nevzdal….jen opékání špekáčků jsme si rozmysleli.

  A tak zde statistika výletu 1.B:

  Počet účastníků: 27

  Počet přinesených klíšťat: 2

  Počet úžehů a úpalů: 0

  Počet znuděných účastníků: 0

  Počet provedených fotek do třídního alba: ±100

  Počet prima lidí v jedné partě: 27

  Petra Matošková

1 2 3 4 5 6 7 56 111
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy