Informace o škole

Novinky

 • Návštěva učňovské kadeřnické provozovny

  V úterý 17. 1. 2018 v odpoledních hodinách navštívily žákyně z DM učňovskou kadeřnickou provozovnu na Bartošově čtvrti. Přednášku o vlasové kosmetice a správné péči o vlasy vedla učitelka odborného výcviku p. Jana Maňásková. Učnice 3. ročníku nám ukázaly jak pracují na praxi se zákazníky a předvedly přímo na našich děvčatech např. krepování nebo natáčení vlasů.

  Návštěva

  Jarmila Jánská

 • Okresní kolo ve florbalu dívek

  Ve středu 10. 1. 2018 se na naší škole konalo okresní kole ve florbalu dívek. Turnaje se zúčastnilo 8 týmů, které byly rozděleny do dvou skupin.

  Holkám se podařilo skupinu vyhrát a tím pádem se probojovaly do finále, ve které však nestačily na suveréna turnaje, kterým bylo Gymnázium Otrokovice. Po loňském třetím místu jsme se letos o jednu příčku zlepšili a vybojovali stříbro. Holkám tak patří velká gratulace a poděkování za parádní týmové výkony.

  Školu reprezento­valy: Markét Silná, Sylva Řehánková, Evča Hanáková, Nikča Lissová, Lucka Brzková, Nikča Daňková, Natka Pavlicová, Simča Mikulcová a Eva Vyvlečková

  Matěj Koňařík

 • Okresní kolo ve florbalu chlapců

  V úterý 9. 1. 2018 vyrazili kluci reprezentovat naší školu do Otrokovic, kde se odehrálo okresní kolo ve florbalu chlapců.

  Na palubovce, kde se jinak prohánějí borci hrající florbalovou superligu se naši kluci rozhodně neztatili. Třebaže jsou každým rokem podceňování, tak dokázali ve skupině uhrát dvě remízy s Gymnáziem TGM a Střední školou polytechnic­kou. Gymnázium Lesní čtvrť pak už bylo nad jejich síly. Kluci zaslouží obrovskou pochvalu za bojovnost, nasazení a hlavně za příkladné chovaní jak na hřišti, tak mimo něj.

  Tým byl složen z těchto hráčů: Dominik Karbus, Jura Vajďák, Kuba Melichárek, Franta Svitálek, Kuba Somberg, Adam Bilík, Jarda Burdík, Honza Škrabola, Lukáš Jurčička, Tomáš Mikel, Tomáš Klimt

  Matěj Koňařík

 • Tři, dva, jedna...startujeme

  Dne 12. ledna 2018 se konal na hotelu Moskva již 18. repre­zentační ples naší školy. Letošní ročník se nesl v duchu cesty kolem světa. Mohli jste tak
  s námi procestovat jednotlivé kontinenty a odnést si spoustu zážitků. Navštívili nás nejen africké tanečnice, ale i mistr České republiky ve freestyle fotbalu. Na velkou cestu jste při vchodu mohli obdržet kompas a rozhodnout se, zda chcete večer strávit v tropickém, či mrazivém sále. Ceny v tombole byly letos také hodnotné a věříme, že se na každého usmálo štěstí. Tímto předáváme pomyslné žezlo studentům 2. ročníků a přejeme jim hodně štěstí při organizaci dalšího ročníku.

  Žáci 3. ročníků

  Veronika Meitnerová

 • Okresní kolo ve volejbalu dívek

  V pondělí 8.1.2018 se na naší škole konalo okresní kolo ve volejbale dívek. Soutěže se zúčastnilo 7 týmů.

  Naše děvčata svá utkání postupně vyhrávala a dostala se až do finále. Ve finále jsme prohráli s družstvem z GJP a SOŠ Slavičín. Velká gratulace a poděkování za krásné 2. místo. Školu reprezento­valy: Kristýna Kalmárová, Petra Maňasová, Kristýna Holbová, Valerie Kolínková, Vendula Kovaříková, Tereza Holbová, Eliška Šobrová, Veronika Pivoňková a Simona Šuleková.

  Matěj Koňařík

 • Exkurze na GEMINI oční klinice a.s. Zlín

  V pátek 12. 1. 2018 jsme se vydali na exkurzi na GEMINI – oční kliniku a. s. ve Zlíně. Hned po příchodu se nás ujala hlavní sestra Ivana Kročilová, která nás seznámila s historií kliniky, jednotlivými zákroky a zvyklostmi celé kliniky. Poté jsme měli možnost si prohlédnout jeden z operačních sálů, podívat se do míst určených personálu, nahlédnout do vyšetřoven,… zkrátka a jednoduše si celou kliniku prohlédnout. Dozvěděli jsme se plno zajímavých informací, které nás velmi obohatily. Proto se těšíme na další exkurze a mockrát děkujeme klinice GEMINI, že nám dala možnost nahlédnout do tak zajímavého oboru. Lucie Gabrhelová, žákyně 3. B

  Eva Řeháková

1 2 3 4 5 6 7 40 79
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy