Informace o škole

Novinky

 • Omezený provoz školy

  Z důvodu práce na serveru školy nebude v pátek 8. března dostupný web školy, nebude funkční e-mailová komunikace, telefonická komunikace bude možná pouze na mobilních číslech (kancelář 733 529 877, 734 670 712). Provoz školy bude pouze do 13:00 hodin. Děkujeme za pochopení.

  Světlana Jančaříková

 • Soutěž v klinické propedeutice

  Dne 5.3.2019 se na naší škole uskutečnilo školní kolo soutěže v klinické propedeutice. Odborná porota vybírala z 9 zajíma­vých příspěvků, které si připravili žáci druhých ročníků oboru zdravotnický asistent. Prezentace byly na velmi dobré úrovni, jak po stránce formální, tak i po stránce obsahové. Žáci se dokázali velmi dobře orientovat v dané problematice a zaujmout svým příspěvkem nejen porotu, ale i diváky.

  Na 1. místě se umístila se svým příspěvkem cystická fibróza Kateřina Kantorová a Tereza Kamenčáková, 2. místo obsadila Lucie Strohbachová s příspěvkem poruchy spánku a 3. místo vybojovala Eliška Šobrová a Barbora Balůsková s příspěvkem akromegálie.

  První dvě místa postupují do regionálního kola, které se bude konat v Kroměříži.

  Olga Králíková

 • Poděkování

  Chtěla bych touto cestou poděkovat vašim dvěma studentům z maturitního ročníku. Jedná se o Denisku a Adama, kteří byli na maturitní praxi na interně. Ležela zde má maminka, která zemřela. Přístup těchto studentů byl velmi profesní a nejen to, byl velmi lidský. Oba byli ochotní, milí, příjemní, vždy nachystaní pomoci. Prosím, poděkujte jim. J. Š.

  Světlana Jančaříková

 • Provoz školy v době jarních prázdnin

  Denně 6:30 – 13:00 hodin

  Světlana Jančaříková

 • Zdravé zoubky

  Dnes 19. 2. 2019 jsme celá naše třída 3.O navští­vila Základní školu ve Štípě s projektem Zdravé zoubky. Na úvod jsme žákům prvních tříd zahrály pohádku, kde účinkovaly zuby, víla Deňulka, doktor Radoslávek a také červíček Lucíček. Poté jsme si přečetly příběh „Jak pejska bolel zub“. Po příběhu byly děti rozděleny do skupinek, kdy jsme si pro ně připravily různé aktivity. Děti si mohly vyzkoušet, jak se správně čistí chrup na velkém modelu, hádaly hádanky, vymalovávaly omalovánky a přiřazovaly zdravé a nezdravé potraviny ke zdravému a zkaženému zubu. Nakonec děti dostaly za odměnu malé překvapení v podobě diplomu a pomerančové medaile. Dětem i nám se celá akce moc líbila.

  Žákyně 3.O

 • XIV. ročník psychologické olympiády - regionální kolo

  12. března se uskuteční regionální kolo olympiády na téma"Síla okamžiku". Bližší informace naleznete v pozvánce. Pozvánkap­df210 kBpřed 2 měsíci

  Světlana Jančaříková

1 2 3 4 5 6 7 51 101
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy