Informace o škole

Novinky

 • Třída 2. B na Evropském dni jazyků

  Ve středu 26. záři byla naše třída 2. B pozvána strávit Evropský den jazyků na gymnáziu „TGM“ ve Zlíně. Připravený program byl opravdu bohatý. Z přednášky holandštiny jsme si odnesli pár zajímavých slovíček. Poté jsme se přesunuli na divadelní představení s Donem Quijotem a Donem Juanem. Studenti to měli velmi hezky zpracované. Po španělštině následovala francouzšti­na. Vyplňovali jsme různé testy, někteří stavěli Eiffelovku a ti odvážní se vyfotili jako Malí princové ve fotokoutku. Dále jsme mohli vyslechnout přednášku o Mongolsku, cizincích v Česku a hru o Harry Potterovi. Celý den se vydařil. Chceme moc poděkovat učitelům a studentům gymnázia, že jsme u nich mohli strávit Evropský den jazyků.

  Třída 2.B

 • Dobrovolníci v Domovince

  Jako každý rok, i letos, v září pořádala Domovinka – centrum denních služeb pro seniory Charity Zlín pro své uživatele a veřejnost zahradní slavnost nazvanou Barvy podzimu. Vedoucí služby oslovila naši školu o pomoc s nachystáním této akce. Do příprav se zapojili žáci 2.B – Simona Šuleková, Gabriela Ševců, Marie Mislerová, David Rozumek a žáci 3.A Lucie Prčková, Denisa Hlavačková, Andrea Pavelková a Dominika Foltýnová. Naši dobrovolníci tak přispěli svou činností na dobrou věc, za což jim patří poděkování.

  Ivana Hruboňová

 • Exkurze odborných učitelek na špičkovém pracovišti v Praze

  Dne 27. 9. 2018 se 20 odborných učitelek naší školy zúčastnilo exkurze v Nemocnici na Homolce Praha. Programem exkurze byl odborný výklad týkající se informací o historii a současnosti nemocnice, informací o neuropro­gramu, se zaměřením na stereotak­tickou a radiační neurochirur­gii, implantaci stimulačních systémů a informace o kardiopro­gramu, se zaměřením na katerizační léčbu, robotické operace velkých cév, kardioanes­tezii, mimotělní oběh. Cenné informace získané během exkurze využijeme při výuce odborných předmětů u našich žáků a studentů.

  Andrea Bílková

 • Praha 4.B

  Cesta utíká jako hrom, potkali jsme nejeden strom.

  Za okny míhá se krásná krajina, vyjeli jsme na výlet ze Zlína.

  Míříme do hlavního města, daleká to bude cesta.

  Snad se neztratíme v tom velkém městě, jako jedna rozinka v kilovém těs­tě.

  Poslední výlet s třídou mojí, za chvíli už nebudeme svo­ji.

  Na nádraží spousta různých lidí, to se ve Zlíně jen tak nevidí.

  Ubytovaní jsme a teď směr metro, nezapomeň u Motole vystoupit, Pe­tro.

  Pochůzky po Praze, bolavé nožky, nestíháme měnit si ponožky.

  Národní divadlo, opera v něm, slovům jsem rozuměla tak možná třem.

  Muž se železnou maskou, líbil se moc, vzpomínali jsme na něj nejednu noc.

  Zážitky, památky, zajímavostí mnoho, bolela nás někdy už hlava z toho.

  Ale jsme všichni zpátky ve zdraví, snad vás mé řádky trochu pobaví.

  Veronika Koppová, 4. B

 • Kurz vodní záchranné služby

  Ve dnech 17. – 21. 9. 2018 absolvovali studenti druhého ročníku oboru diplomovaný zdravotnický záchranář kurz vodní záchranné služby v Brně. První dva dny jsme strávili na bazénu v Líšni, kde byl program zaměřen na záchranu tonoucích na bazénech a použití speciálních fixačních prostředků při poranění páteře ve vodě, techniku plavání s ABC (maska, šnorchl, ploutve) a postupy používané ve VZS. Ve středu následoval přesun na Brněnskou přehradu, kde jsme se seznámili s transportem tonoucích, skokem do neznámé vody, plaveckými styly používanými ve VZS, ovládáním plavidel (raft, skútr, člun) a jejich použitím při záchraně, základní neodkladnou přednemoc­niční péčí a specifiky vodních adrenalino­vých sportů. I přesto, že byl kurz fyzicky náročný, nám týden zpestřilo teplé počasí a získali jsme zkušenosti od profesionálů.

  Studenti 2.Z

 • Den Zlínského kraje 2018

  V sobotu 22. 9. 2018 se v centru Zlína uskutečnil 9. ročník Dne Zlínského kraje 2018, který nabídl všem generacím účastníků bohatý a pestrý program – soutěže, výstavy, hudební a taneční vystoupení, ochutnávky regionálních produktů, ukázky lidových řemesel, prezentace složek IZS, prezentace středních škol a jiné. Naše škola se prezentovala v sekci složek IZS, konkrétně ZZS Zlínského kraje, p. o. prezentací poskytování první pomoci, kterou zajistila studentka 3. ročníku oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář a členka Klubu IZS naší školy Denisa Mišurcová.

  Program akce zde: https://denzk.cz/wp-content/uploads/2018/09/plakat_2018_16_b.pdf

  Andrea Bílková

1 2 3 4 5 46 91
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy