Informace o škole

Novinky

 • XIV. ročník psychologické olympiády

  14. února se uskuteční školní kolo olympiády na téma"Síla okamžiku". Bližší informace naleznete v pozvánce. Pozvánkap­df213 kBpřed 16 dny

  Světlana Jančaříková

 • Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

  Ředitel školy vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 do oborů vzdělávání

  Praktická sestra

  Ošetřovatel

  Diplomovaná dětská sestra

  Diplomovaná všeobecná sestra

  Soňa Košutová

 • Akce Dobrý skutek

  Před vánočními svátky se naše škola zapojila do akce „Dobrý skutek“, kterou pořádalo Dobrovolnické centrum Krajské nemocnice T. Bati, a.s., Zlín pod vedením koordinátorky PhDr. Michaely Schneiderové, Ph.D. Žáci, studenti, pedagogové a ostatní zaměstnanci školy věnovali přes 200 vánočních dárků (hygienické a kosmetické potřeby, křížovky, knihy a hračky). Dary byly předány pacientům deseti stanic Krajské nemocnice T. Bati, a to na oddělení dětském, interním, gerontolo­gickém, kardiologic­kém, neurologic­kém, očním, onkologickém, plicním a urologickém, na jednotkách následné a intenzivní péče (DIOP, NIP). Všem nám udělalo velkou radost, že můžeme potěšit nemocné, kteří byli nuceni trávit Štědrý den v nemocničním prostředí.

  Eva Kovářová, Ivana Hruboňová

 • 1. místo v okresním kole ve florbalu dívek

  Ve čtvrtek 17. ledna se v tělocvičně naší škole odehrálo okresní kolo ve florbalu dívek. Sedm přihlášených družstev bylo rozděleno do dvou skupin. Naše holky se probojovaly až do finále, kde prolomily čtyřletou kletbu v podobě proher s týmem Gymnázia Otrokovice. Výhra 4:2 znamenala nejen zisk poháru za první místo, ale také postup do krajského kola. Holky si za skvělou reprezentaci školy zaslouží velkou pochvalu.

  Školu reprezento­valy: Silvie Řehánková 3. A, Adéla Krahulová 3.A, Eva Vyvlečková 3. A, Lucie Brzková 4.A, Nikola Daňková 4.A, Anna Gálová 1.0, Kristýna Kapuciánová 1.B, Natálie Pavlicová 3.O

  Matěj Koňařík

 • LVVZ 2019

  Po dvouhodinové cestě jsme konečně ucítili „vóňu lesa“ v Karlově pod Pradědem, společně jsme vytáhli všechny kufry a lyže z autobusu včetně Patrikovy skříně. A tak začal náš týden plný zážitků. Každý den byl pro nás velkým bojem a lyžování se stalo pro některé z nás noční můrou. Proto několik z nás využilo nabídky paní učitelky Aujeské, která jim za odměnu vzala skipasy a a tak celé dopoledne strávili výšlapem svahu s lyžařskou výbavou. Celý týden jsme si náramně užili až na menší otřes mozku, spadnuté kalhoty nejmenovaného pana učitele a pár modřin. Tímto bychom chtěli poděkovat všem učitelům a 1.C za krásně strávený týden na horách.

  P.S. CHCEME ZPÁTKY!!!

  Kolektiv žáků 1. A

 • Krok v před, krok vzad

  Dne 11. ledna 2019 se konal na hotelu Moskva již 19. repre¬zen­tační ples naší školy. Letošní ročník se nesl v duchu 70. výročí založení naší školy s tématem: „Krok vpřed, krok vzad.“ Hosté našeho plesu během programu mohli shlédnout módní přehlídku, kdy žáci v dobových uniformách představovali jednotlivé etapy vývoje zdravotnic­tví, ale také i vývoj naší země od roku 1949. V le­tošním roce jsme měli také velmi bohatou soutěž o ceny, kdy si vítěz mohl odnést výhru v podobě dovolené u chorvat­ského pobřeží. Tímto předáváme pomyslné žezlo studentům 2. ročníků a přejeme jim hodně štěstí při organizaci dalšího ročníku.

  Alice Stašová

1 2 3 4 5 49 97
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy