Informace o škole

Novinky

 • Odborná exkurze 1.V v hospici Citadela ve Valašském Meziříčí

  Co se stane, pokud pacientovi o jeho zdravotním stavu dlouhodobě lžeme? Má vážná choroba nějaký smysl? A proč umírající nezabíjet, jak si přejí zastánci euthanázie, ale naopak respektovat jejich život až do přirozeného konce a být jim nablízku? Na tyto otázky dostanete odpověď v knize MUDr. Marie Svatošové Neboj se vrátit domů, ale na mnohé dostali odpověď i studenti 1.ročníku oboru DVS při odborné exkurzi v hospici Citadela ve Valašském Meziříčí. Zařízení, které dlouhodobě a velmi kvalitně poskytuje paliativní péči a nejen to…zařízení, které stojí za to navštívit.

  Marta Malaníková

 • DIS Fryšták

  Psalo se 4. září 2019 a naše třída, včetně paní učitelky, odjela na třídenní pobyt do DISu Fryšták. Od příjezdu až po odjezd jsme měli neskutečně nabitý program. Instruktoři vytvořili skvělé hry, při kterých jsme se nejen seznámili, ale také se úžasně pobavili, odreagovali, možná se něco nového naučili, pochopili jsme, co je pro nás v životě důležité a v neposlední řadě jsme domů odjížděli plní energie, krásných zážitků a s úsměvem od ucha k uchu. Myslím, že jako start nového školního roku, ale hlavně nové životní etapy, byl Fryšták tou nejlepší volbou!

  Barbora Baštincová za 1.A a 1.B

 • Jak jsme se kulturně vyžili v Praze

  Třetí zářijový týden jsme se oba čtvrté ročníky vydaly na literární, historický a poznávací zájezd do Prahy. Spolu se zajímavým výkladem našich učitelek se z celé exkurze stal nejen výlet, ale také nezapomenu­telný zážitek. Během čtyř dnů jsme tak prošli dominanty Prahy a dozvěděli se mnoho užitečných informací nejen k maturitě. Také jsme měli možnost s nejnověj­šími zdravotnic­kými inovacemi ve špičkové pražské nemocnici. Dva večery jsme pak trávili v divadlech na muzikálovém představení a na klasické divadelní hře Lakomec. Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří se na uspořádání exkurze podíleli, zvláště magistrám za jejich dozor, zpříjemnění exkurze, ale i za pevné nervy, které s námi i přes mnoho starostí měly. Nyní oficiálně začíná naše cesta za maturitou.

  Hedvika Hrazdirová 4.B

  Lenka Březíková

 • Vyhlášení výsledků 3. kola přijímacího řízení na VOŠ

  Ředitel školy vyhlašuje výsledky 3. kola přijímacího řízení na obory vzdělávání VOŠ pro školní rok 2019/2020.

  Diplomovaná dětská sestra

  Diplomovaná všeobecná sestra

  Soňa Košutová

 • Kurz lanové a transportní techniky 3.Z

  Poslední odborné soustředění týkající se lezecké techniky a záchrany v extrémních podmínkách, které jsme jako záchranáři 3. ročníku absolvovali, nebylo pouze o nabytí nových vědomostí a dovedností, ale především o vystoupení z komfortní zóny a překonání našich vlastních strašáků.

  Počasí, které napříč všemi dny vládlo, bylo doslova perfektní. Hned první den po příjezdu jsme se pustili s neskutečnou vervou „do práce“ a absolvovali přednášku o základních prostředcích potřebných k lezecké technice. Po obědě už byl čas zkusit tyto techniky v praxi, a to prostřednic­tvím slaňování z lezeckých věžích o výšce dvaceti tří a dvanácti metrů. Všichni jsme to zvládli na jedničku, překonali pud sebezáchovy a s příjemným pocitem byli připraveni do dalších dnů.

  Během druhého dne nás čekalo zase něco málo z teorie a nácvik vyprošťovací techniky v okolí kempu Baldovec. Další den jsme v okolí Holštejnské skály trénovali záchranu člověka uvízlého na dně propasti, což pro nás byl nezapomenu­telný zážitek, který vystřídal i pocit vděčnosti za profesionály, kteří nás měli pod křídly. Během kurzu nechyběla ani přednáška o Speleolo­gické záchranné službě a také praktický nácvik poskytnutí neprodlené ale zároveň i kvalifi­kované pomoci v případě nehody v jeskyni. Nekonečná tma, stísněné prostory a netradiční podmínky nás nezastrašily a úspěšně jsme zachránili dva figuranty z řad našich spolužáků a také paní učitelku, čímž jí moc děkujeme za důvěru a trpělivost.

  Kurz jsme zakončili noční akcí, která trvala téměř tři hodiny a během níž si mnoho z nás sáhlo na dno. Vše jsme se snažili dělat na plno a jak nejlépe jsme dokázali. Myslím, že pocit výstupu z komfortní zóny, který za celý kurz zažil nejeden z nás, nám doslova vyrazil dech.

  Tímto chceme poděkovat instruktorům z PROFIRES­CUE, kteří nám předali cenné informace, a také naší ,,třídní“ učitelce, která s námi měla trpělivost a my mohli v pořádku odcestovat do­mů.

  Petra Holubová

 • Den Zlínského kraje 2019

  V sobotu 21. 9. 2019 se v centru Zlína uskutečnil 10. ročník Dne Zlínského kraje, který nabídl, tak jako každý rok, účastníkům pestrý program – soutěže, výstavy, ukázky techniky, hudební vystoupení kapel Argema, AG Flek, VOISING, ochutnávky pochutin, nápojů, prezentace složek IZS, prezentace středních škol a jiné. Naše škola se prezentovala v sekci složek IZS, konkrétně ZZS Zlínského kraje, p. o. prezentací poskytování první pomoci, kterou interaktivní a zajímavou formou zajistili studenti 3. ročníku oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář z Klubu IZS Katka, David a Robin. Profesionál­ním záchranářům děkujeme za pozvání na tuto akci a studentům záchranářům děkujeme za perfektní reprezentaci naší školy na tak významné ak­ci.

  Andrea Bílková

1 2 3 4 5 56 111
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy