Informace o škole

Novinky

 • Protidrogový Vlak

  Navštívili jsme vlak, ale ne jen tak obyčejný vlak. Byl to nejznámější Protidrogový Vlak (Revolution Train). Uvnitř čekal přívětivý průvodce. Očekávali jsme dlouhou uspávací přednášku. Skutečnost byla jiná. Každý vagón, ve kterém se promítaly úryvky ze života drogově závislých, měl svou tématiku. Takže jsme navštívili vagón, kde v ději filmu nabídli kamarádi jeden druhému cigaretu, alkohol, ale i drogu. Po každém úryvku z filmů se roleta stáhla a mohli jsme vidět na vlastní oči a na vlastní kůži pocítit atmosféru, kde jsme se dějově právě pohybovali, například: doupě drogově závislého muže, vozidlo po autonehodě, která vznikla po požití alkoholu a drog řidičem, ale i ve vězení. Byli jsme hodně překvapení z toho, co jsme viděli. Na konci naší exkurze jsme byli odměněni malým občerstvením. Ale hlavně máme nové zážitky, které bychom na vlastní kůži zažít nechtěli. A také to některé z nás poučilo.

  Žáci 1.B a 1.O

 • Matematická soutěž v Karviné

  Ve čtvrtek 28. 3. 2019 se čtveřice odvážných – Štěpánová Zuzana, Šůstkova Yveta, Mikušková Monika a Šmatlová Julie z 1. a 4. ročníků zúčastnily matematické soutěže středních zdravotnic­kých škol. Všechny úspěšně vyřešily soutěžní úlohy. Monika Mikušková se umístila ve své kategorii na krásném 4. místě. Všem soutěžícím patří poděkování za reprezenta­ci školy.

  Kamil Šrubař

 • XV. ročník - Festival ošetřovatelských kazuistik

  Dne 27. března 2019 proběhl na SZŠ a VOŠZ Zlín již XV. ročník festivalu ošetřovatel­ských kazuistik žáků SZŠ z celé Moravy, který se nesl v duchu oslav 70. výročí vzniku naší školy. Přehlídky se zúčastnilo 9 zdravot­nických škol z celé Moravy, a to SZŠ Kroměříž; SŠ průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště; Masarykovo gymnázium, SZŠ a VOŠZ Vsetín; SZŠ Šumperk; SZŠ Brno – Jaselská; SZŠ Brno – Grohova; SZŠ Frýdek – Místek; MSŠ-zdravotnická sekce, Nový Jičín, SZŠ a VOŠZ a Zlín. Celý den probíhal v příjemné a srdečné atmosféře. Do programu byly zařazeny workshopy žáků a vyučujících přítomných škol, kde si zúčastnění předávali navzájem své zkušenosti. Svůj verdikt vynesla také odborná komise, složená z vrchních sester KNTB, a.s. Zlín – Aleny Pilušové z dětského oddělení, Ing., Mgr. Bohumily Pavlátové z neurolo­gického oddělení a Mgr. Kamily Slabákové z neurochi­rurgického oddělení. Ta označila jako vítěze žáky z Uherského Hradiště a žákovská komise vybrala žákyni z Brna – Jaselská. Festivalu se zúčastnilo 246 poslucha­čů z řad žáků a odborných učitelek naší školy, ale také zúčastněných škol. Prezentujícím děkuji za vzornou přípravu a všem divákům za pozornost.

  Eva Řeháková

 • Úspěch naší žákyně v SOČ

  Dne 1. 4. 2019 se zúčastnila Karolína Miklíková ze třídy 2.B okresního kola Středoškolské odborné činnosti (SOČ), které se konalo na Gymnáziu Jana Pivečky a SOŠ Slavičín. Se svou prací na téma „ Vliv canisterapie na vývoj dítěte v předškolním věku se umístila na 1. místě a bude naši školu reprezentovat v krajském kole v Uherském Bro­dě.

  Alice Drobná

 • Dárek ke Dni učitelů

  Tak jako v předchozích letech nás navštívila maminka bývalé žákyně a obdarovala nás ke dni učitelů blahopřáním a krabicí plnou výtečných koláčků.
  Jsme velmi rádi, že jsou rodiče, kteří si váží naší práce. I díky takovýmto rodičům vidíme, že naše práce má stále smysl.

  Hynek Steska

 • Veselá hodina somatologie

  Hodina somatologie je někdy plná nejrůznějších překvapení. V té dnešní se žáci převlékali za vitamíny, bílkoviny, cukry, tuky, tvořili krásné plakáty, vše doplnili textem v podobě básniček a hádanek. Vznikla spousta dobrých až šílených zobrazení. Hodina byla veselá, hravá a plná fantazie.

  Alice Stašová

1 2 3 4 5 51 101
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy