Informace o škole

Novinky

 • Vyhlášení výsledků 1. kola přijímacího řízení na VOŠ

  Ředitel školy vyhlašuje výsledky přijímacího řízení na VOŠ pro školní rok 2018/2019.

  Diplomovaný všeobecná sestra

  Diplomovaný zdravotnický záchranář

  Soňa Košutová

 • Příměstský turistický kurz 2018

  V prvním červnovém týdnu se část žáků 2. ročníků zúčastnila příměstského turistického kurzu.

  V čele s učiteli tělesné výchovy se žákyně nejen vydaly napříč Zlínem, ale navštívily i nedalekou Všeminu. První den se skupina vydala po cyklostezce ze Zlína do Malenovic a zpět lesem. Tam většina obědvala opečené špekáčky. A užili jsme si na „Stezce zdraví“. Druhý den probíhal v okolí školy. Dopoledne si žákyně vyzkoušely něco z první pomoci, kterou si pro ně nachystali záchranáři. Potom se hrála orientační hra s mapou a hledáním písmen. Ve středu se opět pěšky zamířilo do Kostelce. Zde probíhala hra minigolfu a plavání v bazénu. Ve čtvrtek jsme autobusem vyrazili na Všeminu. Tamější instruktoři si pro nás připravili vysoká lana (ve výšce jedenácti metrů) a několik zbraní: od flusačky přes kuše až k luku. Poslední den se zamířilo na koupaliště Zelené. Měli jsme možnost zaplavat si ve studenější vodě. Bouřka však páteční idylku překazila. Avšak i přes pár vroubků zapříčiněných počasím si všichni kurz náležitě u­žili.

  Ester Malúšová 2.A

 • Závěrečné zkoušky ošetřovatelů

  V uplynulých dnech proběhly závěrečné zkoušky oboru Ošetřovatel. Žáci 3.O konali písemné, praktické a ústní zkoušky. Všem se velmi dařilo a byli úspěšní. V pátek 22. 6. 2018 proběhne slavnostní předávání výučních listů v aule naší školy. Budeme se těšit nejen na závěrečné slovo třídy 3.O, ale také na slovo pana ředitele. Všem moc gratulujeme.

  Veronika Meitnerová

 • Informativní schůzka 1. ročníků SZŠ

  Ve středu 27. června od 15:00 hodin se koná informativní schůzka rodičů a žáků budoucích 1. ročníků SZŠ oboru vzdělání Zdravotnický asistent a Ošetřovatel. Místo konání: aula školy, 1. patro.

  Světlana Jančaříková

 • UNICEF - poděkování

  Vážený pane řediteli, vážená paní Salcburge­rová,
  ráda bych Vám poděkovala za pomoc a spolupráci při prodeji zboží UNICEF a při organizaci akce Pečení pro život ve Zlíně. Letošní ročník byl velice úspěšný: výtěžek z Pečení dosáhl částky 26 637 Kč, zboží a panenek se prodalo za 25 786 Kč. Celková částka 52 423 Kč tak pomůže zajistit dobrý start do života (tj. bezpečný porod, zdravotní péči o matku i dítě, registraci při narození a hygienické vybaven) pro 57 nejmenších dětí! Fotogalerii z akce naleznete na tomto odkazu: https://bit.ly/2l0ihxY Ještě jednou moc děkujeme za podporu UNICEF – velice si ji vážíme!
  Srdečně zdraví a vše dobré přeje Pavla Gomba Výkonná ředitelka UNICEF ČR Rytířská 31, Praha 1 tel: +420 257 3­20 244 web: www.unicef.cz

  Světlana Jančaříková

 • Den proti rakovině - poděkování

  Žáci školy se každoročně účastní sbírky Liga proti rakovině – prodej žlutých kvítků měsíčku lékařského, za což obdrželi poděkování:
  Milí spolupracov­níci Českého dne proti rakovině,
  ještě jednou Vám upřímně děkujeme za Vaší neocenitelnou pomoc při letošním ročníku sbírky Ligy proti rakovině ve středu 16. května a s radostí Vám oznamujeme, co už možná víte ze sociálních sítí nebo dalších médií :-) – že letošní 22. ročník Českého dne proti rakovině byl rekordně úspěšný a aktuální stav na sbírkovém účtu k 13. červnu přesáhl 19 milionů Kč (a to ještě nejsou připsány částky za e-kytičky a dárcovské SMS). DĚKUJEME!

  Jana Mauleová Arcadia Praha s.r.o. Na Mlejnku 6/1012, 147 00 Praha 4 IČO: 25056751, DIČ: CZ 25056751 www.arcadia.czwww.cdpr.cz

  Světlana Jančaříková

1 2 3 4 5 44 87
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy