Ošetřovatel - Vyhlášení výsledků přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 Novinky

Ředitel školy vyhlašuje výsledky přijímacího řízení na obor vzdělávání Ošetřovatel pro školní rok 2022/2023.

Přijatí uchazečip­df71 kBpřed 2 měsíci

Nepřijatí uchazečip­df68 kBpřed 2 měsíci

Více informací

Soňa Košutová