Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 Novinky

Ředitel školy stanovil podle § 60 odst. 2 a 3 Školského zákona o přijímání do prvního ročníku vzdělávání pro 1. kolo přijímacího řízení jednotná kritéria pro uchazeče o přijetí do 1. ročníku oborů Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnic­ké Zlín.

Obory vzdělávání Střední školy

Praktická sestra – denní forma studia
Ošetřovatel – denní forma studia

Obory Vyšší odborné školy

Diplomovaná všeobecná sestra – denní forma studia
DVS – zkrácená forma studia – denní forma studia

Soňa Košutová