2. kolo projektového dne VOŠ Novinky

Dne 13. 9. 2021 se uskutečnilo 2. kolo projektového dne VOŠ. Studenti druhého ročníku oboru Diplomovaná všeobecná sestra se tak na jeden den ujali role mentorů a pod jejich taktovkou si mohli žáci 3.B a 3.C natrénovat vybrané ošetřovatel­ské dovednosti. Program probíhal převážně v odborných učebnách, kde si žáci vyzkoušeli různé způsoby aplikace léků, odběry krve, cévkování, aplikaci klyzmatu a postup při kardiopul­monální resuscitaci. Do praktických činností byla zařazena také řízená relaxace, jako nedílná součást péče o duševní pohodu zdravotníků. Za celý realizační tým moc děkujeme všem zúčastněným studentům.

Šárka Slunečková