Soutěž v první pomoci - Brno Novinky

Ve dnech 10. a 11. června proběhl XXIV. ročník Celostátní soutěže v první pomoci, kterou pořádala SZŠ Brno, Jaselská. Soutěže se zúčastnila družstva nejen z České republiky, ale také ze Slovenska. Z naší školy byly na soutěž přihlášeny žákyně 3. B Renáta Černotová, Adéla Krahulová a Hedvika Hrazdirová, které se umístily na krásné 12. pozici z 23 regis­trovaných družstev. Studentky 1. V Rosová Tereza, Repíková Karolína a Hlaváčková Markéta se vedle družstev z většiny tvořených studenty oboru zdravotnický záchranář umístily na 9. místě z 9 regis­trovaných. Naše účastnice se nezalekly autohavárie, Brňanům ukázaly, jak jim sluší reflexní vesty, nedýchající posádku rozdýchaly zprůchodněním dýchacích cest a v okamžiku, kdy ze zadní části vraku začal stoupat hustý černý dým, nenechaly uvnitř nikoho inhalovat, ale zapojily bicepsy a posádku zavčasu vyprostily. Dlouhou chvíli neměl ani tímto autem sražený cyklista, jenž si záludně ležel a krvácel za křovím. Účastnice byly natolik akční, že v zákulisí jednoho z připrave­ných stanovišť byly pořadateli upozorněny, že se jedná o ,,backstage“, a nikdo z nich nepotřebuje poskytnout první pomoc… ,,nebyl totiž čas zjišťovat, kdo je kdo“  Potýkaly se nejen s agresivními pacienty, ale také se ztrátovým poraněním. Než se amputát nadál, byl adekvátně chlazen a připraven pro další zpracování. Naše účastnice nezaskočil ani probíjející elektrický proud, jehož působení na postiženého odhalily, utnuly a nebyly tak nuceny zakusit jeho účinky. V době odpočinku pro ně bylo připraveno nejen relaxační cvičení, ale také Jacíkův test, štafetový běh či skoky přes švihadlo na čas. Soutěž byla velmi bohatá nejen na zážitky, ale také na zkušenosti. Jestliže na jejich základě účastnice v budoucnu zachrání jediný lidský život, nemohla být úspěšnější.

Kristýna Čermáková