Odevzdávání zápisových lístků Novinky

Zápisový lístek mohou přijatí uchazeči odevzdat v kanceláři školy (přízemí vlevo, č. dv. 117) v době:
7:00 – 16:00 hodin
pátek 7:00 – 15:00 hodin
S platností od 2. 5. 2019.

Světlana Jančaříková