Praktické cvičení ochrany člověka za mimořádných událostí Novinky

Dne 16. 4. 2018 se v areálu Domova mládeže naší školy uskutečnilo praktické cvičení Ochrany člověka za mimořádných událostí, které bylo určeno žákům 1. – 2. ročníků SZŠ oborů Zdravotnický asistent a Ošetřovatel. Celkem 11 týmů žáků z jednotli­vých tříd se netradiční a praktickou formou seznamovalo s postupy ochrany osob při mimořádných událostech, které mohou hrozit obyvatelům žijících ve Zlíně a jeho okolí – požár, povodeň a únik nebezpečné látky. Prezentace témat při cvičení byla organizována ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Zlínského kraje, Zdravotnickou záchrannou službou Zlínského kraje, p. o., pedagogy školy a studenty oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář ze školního Klubu IZS. Nejlepším týmem při cvičení byl lektory vyhodnocen tým č. 9 ze třídy 2. B, kterému srdečně blahopřejeme!

Andrea Bílková