Byli jsme v Osvětimi... Novinky

V úterý dne 12. 11. jsme navštívili Památník Osvětim I a Osvětim II – Birkenau. Na místě bývalého vyhlazovacího tábora jsme viděli bloky – zděné i dřevěné, ve kterých za těžkých podmínek žili vězni. Nahlédli jsme také do Bloku 11 – bloku smrti a uctili památku těch, kteří zde položili svůj život. Ve studeném počasí jsme se snažili vžít do situace vězňů, kteří zde za války bojovali o přežití. Určitě to byl pro všechny výjimečný zážitek, ze kterého vychází naše přesvědčení, že nic podobného se už nikdy nesmí opakovat.

Za žáky 3. ZA a ZL Vojta, Kačka, Honza a Veve

Jan Slovák