Den otevřených dveří Novinky

Ve dnech 21. a 22. listopadu 2014 se na SZŠ a VOŠZ Zlín konaly dny otevřených dveří. Touto formou jsme umožnili zájemcům o studium a jejich rodičům prohlídku školy. Ochotnými průvodci po prostorách školy byli současní studenti SZŠ spolu s vyučují­cími.
Návštevníci mohli nahlédnout do učeben pro výuku odborných předmětů, první pomoci, laboratoří i do tělocvičny a jazykových učeben. Někteří zájemci si mohli nechat zkontrolovat hodnotu krevního tlaku, jiní se seznámili s pomůckami první pomoci nebo si vyzkoušeli model stáří.
Případné další zájemce tímto zveme na další den otevřených dveří, který se uskuteční ve čtvrtek dne 15.1.2015 od 13:00 do 17:00 hodin.

Veronika Meitnerová