Certifikovaný kurz – Základy EKG pro VS, PA a ZZ Novinky

30. 6. 2015 byl ukončen na SZŠ a VOŠZ Zlín certifikovaný kurz Základy EKG pro VS, PA a ZZ. Kurz úspěšně absolvovalo všech 12 všeobec­ných sester z Jesenické nemocnice a jedna sestra z kardiolo­gické ambulance. CK byl ukončen závěrečnou zkouškou před komisí, která se skládala z obhajoby závěrečné práce – kazuistiky u pacienta s kardiovas­kulárním onemocněním a písemného testu. Zájem o danou problematiku, přístup k celému průběhu čtyřměsíčního kurzu a připravenost sester k závěrečné zkoušce byla hodnocena zkušební jako velmi kvalitní. Také jejich zpětná vazba, ve které se sestry vyjadřovaly k organizaci, lektorům, teoretické a praktické části CK, byla pozitivní. Velmi oceňovaly organizaci kurzu, přednášky a lidský přístup primáře a vedoucího lékaře Kardiovas­kulárního centra KNTB, a.s., Zlín – MUDr. Zdeňka Coufala a vedení praktické části paní Hanou Babjarovou – staniční sestrou neinvazivní kardiologie, ale také všech dalších zúčastněných na realizaci tohoto kurzu. Věříme, že získané vědomosti, dovednosti a zkušenosti plně využijí v péči o své pacienty. K tomu jim přejeme hodně zdraví, osobní a profesní pohody a také spousty spokojených pacientů.

Eva Řeháková