Soutěž v předlékařské první pomoci Novinky

Ve středu 18. 3. 2015 proběhlo školní kolo soutěže v poskytování předlékařské první pomoci. Do soutěže se zapojilo celkem devět družstev tvořených žáky střední školy oboru Zdravotnický asistent a oboru Ošetřovatel. Pro soutěžící byla připravena tři stanoviště s nelehkými úkoly jako ošetření raněného v hypogly­kémii, se zlomeninou pánve, opaření kojence, ranění v bezvědomí s kolapsem základních životních funkcí apod. Poranění byla namaskována tak, aby simulovali poranění reálná. Celou soutěž hodnotila porota, kterou tvořili zástupci odborníků KNTB a.s. Zlín, studentů oboru diplomovaný zdravotnický záchranář a odborných učitelek naší školy. A jak to dopadlo? Podívejte se sami.

1.místo 1.A Petra Pánková,Vilém Románek,Kris­týna Tymonová

2.místo 3.B Barbora Doležalová,Bar­bora Malinová,Te­reza Molková

3.místo 3.A Eva Schieferdec­kerová,Mar­tin Pekař,Mich­aela Vrbo­vá

Nejlepší velitel družstva Barbora Doležalová

Nejlepší figurant Filip Líňa

Všem účastníkům děkujeme za odpovědný přístup, modelům za velkou snahu připravit všem soutěžícím rovnocenné podmínky, porotě za objektivitu a vítězům? Hodně štěstí, klidu a rozvahy při reprezentaci školy na mezinárodních soutěžích v Brně a Jihlavě.

Petra Holubová