Pochvala za poskytnutí první pomoci Novinky

V předvánoč­ním týdnu byla žáku třetího ročníku Janu Stavjaňovi předána pochvala ředitele školy za příkladné poskytnutí první pomoci. Honza se stal svědkem srážky vlaku s člověkem. Bez zaváhání, společně ještě s jedním spolucestu­jícím, poskytl postiženému člověku první pomoc. Kvalitu poskytnuté první pomoci ocenila jak posádka zdravotnické záchranné služby, tak lékaři z nemocnice. Velmi si ceníme Honzovy duchapřítom­nosti, odvahy a profesiona­lity.

Marie Vilímková