Vánoční hvězda Novinky

„Kupte si vánoční hvězdu a celé Vánoce Vás bude hřát pocit, že jste pomohli těžce nemocným dětem“, je motto charitativní sbírky, kterou organizuje Šance Olomouc o.p.s. Již 26 let prodávají vánoční květinu rodiny léčených dětí, zdravotní personál, členové a přátelé Šance, ale především dobrovolníci, aby pomohli těžce nemocným dětem, které se léčí na Dětské klinice Fakultní nemocnice v Olomouci. V rámci charitativní sbírky, jsme si na naší škole dne 30.11. 2023 zakou­pili 100 květin.

Letošní výtěžek, zůstává jako předešlé peníze v regionu, bude využitý na humanizaci nemocničního prostředí, na nákup nadstandar­tního vybavení a zdravotnic­kých potřeb, na finanční a sociální pomoc rodinám, na financování rekondičních pobytů pro malé pacienty po léčbě, na nákup dárků, výtvarného materiálů a na financování volnočasových aktivit.

Všem zapojeným moc děkujeme.

Miroslava Kubicová