Seznamovací táborák na DM. Novinky

Ve čtvrtek 14. září se na domově mládeže uskutečnil seznamovací táborák pro žáky prvních ročníků. Počasí nám vyšlo, i když to bylo hodně těsné. Jsme rádi, že se této akci zúčastnili i žáci vyšších ročníků, dokonce žáků VOŠZ. Velmi si vážíme účasti z řad třídních učitelů prvních ročníků. Rádi jsme rovněž uvítali zástupkyni ředitele pro praktickou výuku. Žáci si opekli špekáčky a utvořili si pevnější přátelství mezi sebou nejen opékáním špekáčků, ale i při míčových hrách, které pro ně byly připravené. Děkujeme za podporu vedení školy při financování této aktivity a velmi si vážíme účasti učitelského sboru, kteří nezapomněli na aktivitu při domově mládeže.

Michal Polášek