XXI. reprezentační ples Novinky

Dne 13. ledna 2023 se naší škole podařilo navázat, po dvouleté odmlce, na tradici konání školního plesu. I tento rok byl náš ples velmi bohatý nejen na program, ale také se mohl pochlubit zajímavou výzdobou a krásnými dárky v tombole. Ples zahájili naši žáci, kteří zaujali diváky skladbami na saxofon a byli opravdu naprosto úžasní. Dále program pokračoval vystoupením taneční skupiny a mažoretek Aleše a Dany Mědílků. Všechny uchvátila i párová akrobacie, vystoupení Bubbleshow či Pole Dance. Velký potlesk si zasloužilo vystoupení žáků 3. ročníků. Ti si pro diváky připravili show v duchu slavných filmů. Oba sály byly vyzdobeny ledově, aby tak reflektovaly téma letošního ročníku – Zimní bál. Mohli jsme tak vidět ledovou krychli, sněhové vločky a dárečky pro hosty tuto atmosféru jen potvrzovaly.

Velká chvála patří všem žákům, kteří ples připravovali, třídním učitelům 3. ročníků, sponzorům ple­su.

Již nyní se těšíme na další pokračování plesové tradice v roce 2024, a to 12. ledna.

Alice Stašová