Halloween - poezie čas? Novinky

Na dušičkový čas připravili žáci 2.ročníků a Studentská rada speciální překvapení pro své spolužáky a učitele. Celé vyučování dne 1. listopadu probíhalo v duchu Halloweenu včetně kostýmů a soutěže o nejlepší „strašidel­nou“ fotku třídy a vyvrcholilo divadelním recitačním představením, které odhalilo u budoucích zdravotníků až nečekaný dramatický talent. Za příjemně strašidelné atmosféry podbarvené temnou hudbou zazněly zdramatizo­vané úryvky z Máchova Máje, Erbenových balad, Poeova Havrana či Shakespearova Macbetha. Uplatnili se i nadaní výtvarníci při vytváření plakátů, kulis, výzdoby auly a masek pro představení. A co je hlavní, žáci z několika tříd měli příležitost poznat se jinak než při zdravotnic­kých aktivitách a přípravu akce si přes veškerý stres, jaký organizace „divadla“ přináší, u­žili.

Lenka Březíková