Paliativní péče Přihlášení ke vzdělávání

Detail

Registrace pro 10 až 20 účastníků (10 zbývá)
Plánovaný termín

teoretický blok 16. – 20. října 2023 ukončení leden 2024 (mezitím plnění praxe)

Konec registrace
Cena

9 000 Kč

Typ
Kontakt Světlana Jančaříková
svetlana.jancarikova@szszlin.cz

Zaměření kurzu

Kurz je určený pro všeobecné sestry a zdravotnické záchranáře.

Průběh kurzu

 • Týdenní blok teoretické výuky (45 hod.)

Rozvrhpdf19­9 kBpřed 9 měsíci

 • Praxe dle svých časových a pracovních možností 20 hod. na akreditovaném pracovišti Onkologického centra KNTB, a. s. Zlín a 25 hod. v hospici Citadela ve Valašské Meziříčí.

Náplň kurzu

 • právní předpisy pro sestry
 • diagnostika a léčba jednotlivých symptomů
 • farmakologie v paliativní péči
 • péče o pečující
 • poruchy výživy
 • rodina jako sociální opora
 • sociální práce v oblasti paliativní medicíny
 • duchovní aspekty paliativní péče
 • psychosoci­ální problematika v paliativní péči
 • etická problematika v paliativní péči
 • komunikační dovednosti v paliativní péči
 • základní principy paliativní medicíny a ošetřovatel­ské péče

Ukončení kurzu

Závěrečná teoreticko-praktická zkouška.

Absolvent získá certifikát MZ ČR a zvláštní odbornou způsobilost v nadefino­vaných činnostech.

Způsob platby

Bankovním převodem č. ú. 14634661/­0100, v. s. 1610, termín splatnosti 15. 9. 2023; do zprávy pro příjemce uveďte jméno uchazeče kur­zu.

Zapsat se do kurzu

Registrace je ukončena.

Sdílet

Poslední úprava

Světlana Jančaříková
SZŠ a VOŠZ Zlín —

Sdílet