Katetrizace močového měchýře u muže pro všeobecné sestry a zdravotnické záchranáře Přihlášení ke vzdělávání

Detail

Registrace pro 10 až 10 účastníků (8 zbývá)
Plánovaný termín

Délka trvání kurzu je 1 měsíc; plánované zahájení podzim 2022

Konec registrace
Cena

5 300 Kč

Typ
Kontakt Světlana Jančaříková
svetlana.jancarikova@szszlin.cz

Zaměření kurzu

Kurz je určený pro všeobecné sestry a zdravotnické záchranáře.

Průběh kurzu

 • dvoudenní blok teoretické výuky (14 hodin; čtvrtek, p­átek)
 • Praxe dle svých časových a pracovních možností (16 hodin) urologické oddělení a ambulance KNTB, a. s., Zlín.

Náplň kurzu

 • vybrané kapitoly z anatomie, fyziologie a patofyzio­logie
 • indikace pro katetrizaci močového měchýře
 • změny v kvalitě a množství moči
 • poruchy při vyprazdňování močového měchýře
 • pomůcky pro katetrizaci
 • techniky zajišťující vyprazdňování a odvod moči
 • intermitentní katetrizace močového měchýře u muže
 • ošetřovatel­ský proces u nemocného s katetrizací močového měchýře
 • edukace klienta s permanentní močovou katetrizací
 • sociální problematika nemocných vyžadujících permanentní katetrizace

Ukončení kurzu

Závěrečná teoreticko-praktická zkouška. V praktické části účastník kurzu prokáže získané dovednosti písemným zpracováním ošetřovatel­ské kazuistiky. V teoretické části zkoušky účastník kurzu prokáže znalost odborné problematiky.

Absolvent získá certifikát MZ ČR a zvláštní odbornou způsobilost v nadefino­vaných činnostech.

Způsob platby

cena: 5 300 Kč, na č. ú.: 14634661/­0100, do zprávy pro příjemce jméno uchazeče; termín: měsíc před zahájením.

Zapsat se do kurzu

Sdílet

Poslední úprava

Světlana Jančaříková
SZŠ a VOŠZ Zlín —

Sdílet