Zajištění průchodnosti dýchacích cest a péče o pacienta s umělou plicní ventilací - ZRUŠENO Přihlášení ke vzdělávání

Detail

Registrace pro 10 až 15 účastníků (10 zbývá)
Plánovaný termín

trvání kurzu 6 měsíců; plánovaný termín zahájení jaro 2024

Konec registrace
Cena

10 000 Kč

Typ
Kontakt Světlana Jančaříková
svetlana.jancarikova@szszlin.cz

Zaměření kurzu

Kurz je určený pro všeobecné sestry a zdravotnické záchranáře; výkon povolání v příslušném oboru minimálně 1 rok

Průběh kurzu

 • Teorie 55 hodin
 • Praxe 80 hodin: 60 hodin Odd. anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny , 20 hodin úsek anestezio­logie operačních sálů KNTB, a. s., Zlín.

Náplň kurzu

 • Vybrané kapitoly z patofyzi­ologie
 • Zajištění dýchacích cest bez pomůcek
 • Zajištění dýchacích cest s pomůckami
 • Intubace
 • Koniotomie
 • Koniopunkce
 • Tracheostomie
 • Umělá plicní ventilace
 • Ošetřovatel­ská péče o pacienta s umělou plicní ventilací
 • Odvykání od ventilátoru
 • Extubace a dekanylace
 • Závislost na ventilátoru
 • Obtížné zabezpečení dýchacích cest
 • Nozokomiální bronchopne­umonie
 • VAP
 • Monitorování respiračního systému a ventilace
 • Rehabilitace

Ukončení kurzu

Závěrečná teoreticko-praktická zkouška. V praktické části účastník kurzu prokáže při ošetřování nemocného získané dovednosti, písemně zpracuje ošetřovatel­skou dokumentaci. V teoretické části zkoušky účastník kurzu prokáže znalost odborné problematiky.

Absolvent získá certifikát MZ ČR a zvláštní odbornou způsobilost v nadefino­vaných činnostech.

Způsob platby

Č. ú.: 14634661/­0100, měsíc před zahájením kurzu (do zprávy pro příjemce uveďte jméno uchazeče kurzu!).

Zapsat se do kurzu

Registrace je ukončena.

Sdílet

Poslední úprava

Světlana Jančaříková
SZŠ a VOŠZ Zlín —

Sdílet