Exkurze v Hospici na Svatém Kopečku Novinky

Dne 31. 10. 2018 se třída 3. ročníku oboru Ošetřovatel společně s paní učitelkou Mgr. Bublíkovou zúčastnila exkurze v Hospici na Svatém Kopečku v Olomouci. Cílem naší exkurze bylo seznámit se s hospicovým zařízením a pochopit význam paliativní péče. Hospic nám představila vrchní sestra. Její výklad byl velmi zajímavý a poučný. Na úvod jsme se seznámili s historií Hospice na Svatém Kopečku. Dále jsme se dozvěděli mnoho informací o charakte­ristice zařízení. Například jaká je cílová skupina klientů, poslání zařízení, jeho kapacita, cíle a zásady, rozsah poskytovaných služeb a vybavení jednotlivých pokojů. V neposlední řadě jsme také zjistili možnosti pracovního uplatnění pro nás – žáky. Vrchní sestra nás také provedla prostory hospice, jež byly velmi pěkně vybaveny. Pracuje zde velký tým kvalifiko­vaných pracovníků snažících se poskytovat takovou péči, která umožňuje zachování důstojnosti člověka a zlepšuje celkovou kvalitu jejich života. Oceňujeme tímto práci celého personálu při tak náročném povolání a přejeme jim všem a také klientům mnoho pozitivní energie. Chtěli bychom moc poděkovat za umožnění exkurze v tomto zařízení. Získali jsme mnoho cenných poznatků, které se budeme snažit využít jak při teoretické, tak i praktic­ké výuce.

Veronika Popelková, 3.O