Poděkování z Nemocnice Milosrdných sester v Kroměříži Novinky

Vážený pane řediteli,
dovolte mi, abych touto cestou poděkovala za vzdělávací akci Rehabilitační prvky v péči o klienta ve zdravotnic­kých a sociálních službách a v domácí péči, která se uskutečnila v našem zařízení včera a setkala se s velkým ohlasem. Obě lektorky (PhDr. Andrea Vykoukalová a Mgr. Marta Malaníková) byly velmi odborně způsobilé a dovedly předat svoje bohaté zkušenosti našim spolupracov­níkům. Díky jejich srozumitel­nosti a systematič­nosti tento koncept mohou používat naši spolupracov­níci na různých pracovních pozicích v každodenní praxi. Budeme velmi rádi, když by se tato vzdělávací akce v našem zařízení opakovala, abychom s tímto konceptem seznámili, co největší počet našich spolupracov­níků. Také oceňujeme, že tento koncept učíte vaše žáky a studenty, kteří je ve svém oboru budou umět běžně používat.
S pozdravem s. Damiána, Mgr. Martina Tenčíková v.r. hlavní – vrchní sestra NMS KM

Světlana Jančaříková