Přednáška EDUCO Zlín z.s. Novinky

Ve středu 7. 11. 2018 se na naší škole uskutečnila přednáška organizace EDUCO Zlín z.s. o poskytování rané péče, což je terénní sociální služba poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku od narození do 7 let, které je zdravotně postižené nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu. Studenti 1. ročníku oboru Diplomovaná všeobecná sestra se v průběhu přednášky dozvěděli cenné informace o cílech rané péče, cílové skupině, poskytovaných službách a odborných pomůckách.

Andrea Bílková