Informace o škole

Novinky

 • Turnaj Domovů mládeže Zlínského kraje ve florbalu

  Ve středu 8. 3. 2017 se uskutečnil již desátý ročník Turnaje DM ZK ve florbalu. Družstvo ve složení J. Burdík, L. Chrascina, J. Gerža, V. Pavelka, M. Šuráň, J. Stryk. J. Šiška, M. Sojka, K. Zelinková vybojovalo 2. místo. Na prvním místě se umístili borci ze SPŠ MV Holešov.

  Věra Švecová

 • Odborná konference o popáleninách

  Dne 1. 3. 2017 se v aule naší školy uskutečnila odborná konference na téma Problematika popálenin v přednemoc­niční a nemocniční péči. Zajímavé informace a svoje odborné zkušenosti k tématu ošetření popálených přednesli Bc. Agáta Píbilová a Sylva Mikšlová z Kliniky popáleninové medicíny Fakultní Nemocnice Královské Vinohrady Praha a MUDr. Tomáš Novotný a Ing. Mgr. Radana Uhýrková ze Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje, p. o.
  O cenné informace týkající se klasifikace popálenin, první pomoci, přednemoc­niční a nemocnicní péče na specializo­avých pracovištích byl velký zájem – konference se zúčastnilo 89 posluchačů z řad nelékařských zdravotnic­kých pracovníků zdravotnic­kých záchranných služeb, urgentních příjmů, jednotek intenzivní péče, ambulancí i klinických oddělení, zařízení pro seniory, pediatrických pracovišť aj., dále se konference zúčastnilo 84 studentů VOŠ a odborné učitelky naší školy. Velmi nás těší kladné ohlasy posluchačů na průběh konference, kteří velmi oceňovali získání zajímavých a nových informací o popáleni­nách, se kterými se mohou setkat ve své praxi při ošetřování nemocných.

  andrea.bilkova@szszlin.cz, alice.stasova@szszlin.cz

 • XII. ročník Psychologické olympiády

  Bylo to přesně 22. února 2017, kdy se na naší škole uskutečnilo školní kolo XII. ročníku Psychologické olympiády. Letos žáci zpracovávali téma Když člověk potká člověka.
  Všichni soutěžící prezentovali svá rozmanitá díla a následně čelili otázkám vážené poroty. Kreativními nápady a také svými motty inspirovali nejen porotu, ale také publikum a ostatní soutěžící.
  A jak to všechno na konec dopadlo? Na třetím místě se umístila Karolína Kouřilová, druhé místo obsadila Markéta Silná a na prvním místě se umístila Julie Šmatlová. Všem soutěžícím děkujeme za účast a oceňujeme snahu udělat něco více nad rámec svých každodenních povinností. Výhercům blahopřejeme a přejeme hodně štěstí v regionálním kole.
  Barbora Kopřivová, 4. B

  Alice Stašová

 • Turnaj ve stolním tenisu

  Ve čtvrtek se na domově mládeže odehrál turnaj ve stolním tenisu, kterého se zúčastnili převážně studenti VOŠ. Vítězem se stal M. Zourek. Pro hrající borce bylo připraveno klubem vaření občerstvení.

  Věra Švecová

 • Škola získala certifikát UNICEF

  V úterý 21. 2. 2017 od 14.00 hod proběhlo v prostorách hotelu Hilton Prague Old Town setkání hlavních firemních a mediálních partnerů UNICEF v České republice.
  Naše škola již několik let s neziskovou organizací UNICEF ČR spolupracuje. Jako výraz uznání za významnou pomoc školy ve prospěch dětí převzal ředitel Mgr. Hynek Steska Certifikát UNICEF. Certifikát řediteli předaly vyslankyně dobré vůle UNICEF ČR herečka Jitka Čvančarová a spisovatelka Barbara Nesvatbová.
  Výkonná ředitelka Pavla Gomba poděkovala všem přítomným za celoroční podporu, díky které se mimo jiné podařilo zajistit 2,8 mld. dávek očkovacích látek, 378 mil. tablet na čištění vody, 106 940 s­ouprav Škola v krabici, 22,3 mil. moskytiér na ochranu proti malárii, 34 854 tun terapeutické výživy pro těžce podvyživené děti a zachránit tak obrovské množství dětských životů.
  UNICEF pracuje ve více než 190 zemích světa, kde dětem pomáhá přežít a podporuje jejich rozvoj, od narození až do dospělosti. UNICEF dětem zajišťuje zdravotní péči, výživu, pitnou vodu a hygienu, základní vzdělání pro všechny chlapce i dívky a ochranu před násilím, zneužíváním a riziky nemoci AIDS. Práce UNICEF je financována výhradně z dobrovol­ných příspěvků, přičemž na programy pomoci jde více než 90 procent ze získaných prostředků.

  Hynek Steska

 • Festival ošetřovatelských kazuistik VOŠZ

  Dne 8. 2. 2017 proběhl na SZŠ a VOŠZ Zlín již VI. Festival ošetřovatel­ských kazuistik studentů VOŠZ. Přehlídky se zúčastnily 3 zdravot­nické školy, VOŠZ Brno, MG, SZŠ a VOŠZ Vsetín a SZŠ a VOŠZ Zlín. Celkem se přihlásilo 10 studentů. V oboru diplomovaná všeobecná sestra se na 1. místě umístila studentka Veronika Wacyková ze SZŠ a VOŠZ Zlín, v oboru DZZ Jan Procházka z VOŠZ Brno.

  Alice Drobná

1 53 54 55 56 57 58 59 111
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy