Informace o škole

Novinky

 • Beseda s kosmetičkami

  V úterý 24. 1. 2017 se v 16.00 na DM uskutečnila beseda s kosmetič­kami ze SOU Vizovice. Přednášku o péči o pleť vedla učitelka odborné praxe paní Dagmar Svobodová. Žákyně 3. ročníku oboru kosmetička našim dívkám předvedly ukázky denního líčení, bezplatně provedly úpravu obočí a barvení řas.

  Petr Kudla

 • Seminář kariérového poradenství

  Dne 1. 2. 2017 se v aule naší školy uskutečnil Seminář kariérového poradenství pro žáky a studenty absolvujících ročníků oborů vzdělání Ošetřovatel, Zdravotnický asistent, Diplomovaná všeobecná sestra a Diplomovaný zdravotnický záchranář. V průběhu dopoledne se mohli žáci a studenti seznámit s možnostmi uplatnění u organizací poskytující zdravotní služby ve Zlínském kraji, tak i u posky­tovatelů zdravotních služeb z dalších regionů České republiky. Konkrétně se semináře zúčastnili zástupci Krajské nemocnice T. Bati, a.s., Uherskohra­dišťské nemocnice, a.s. Kroměřížské nemocnice a.s., Alzheimer centra z. ú., Fakultní nemocnice v Motole Praha, Nemocnice Na Bulovce Praha, Nemocnice Pardubického kraje, a.s. a společnosti AGEL. Prostřednic­tvím elektronic­kého předání informací, z důvodu sněhové kalamity, se semináře zúčastnili také zástupci Vsetínské nemocnice, a.s. a Nemocnice Atlas, a.s. Kromě nabídek možností pracovního uplatnění byli žáci a studenti seznámeni s důležitými informacemi o postupech po absolvování školy a s informacemi Úřadu práce, studenti VOŠ byli také seznámeni s podmínkami získání osvědčení k výkonu zdravotnic­kého povolání bez odborného dohledu. V rámci semináře byli žákům a studentům umožněny individuální konzultace s předsta­viteli jednotlivých poskytovatelů zdravotní péče, kterých hojně využili. Pevně doufáme, že získané informace a kontakty využijí při rozhodování o svém dalším profesním směřování.

  andrea.bilkova@szszlin.cz; marta.malaníková@szszlin..cz

 • VI. festival kazuistik VOŠZ

  Dne 8. února 2017 od 9:00 – 13:00 hodin se uskuteční VI. Festival ošetřovatel­ských kazuistik VOŠZ pod názvem „ Moje nejzajíma­vější kazuistika“. Ošetřovatel­ské kazuistiky budou prezentovat studenti oborů diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný všeobecný záchranář.
  Přihláškap­df161 kBpřed 3 lety

  Světlana Jančaříková

 • Olympiády z jazyka českého a anglického

  V minulých dnech proběhla tradičně školní kola olympiád v anglickém a českém jazyce. Obou olympiád se zúčastnili žáci 1. – 3. ročníků SZŠ. V anglickém jazyce zvítězila žákyně 1. A Martina Škrabánková, která bude naši školu reprezentovat v okresním kole. Na druhém místě se umístila Adéla Blanařová ze 3. B, třetí místo obsadila Veronika Pivoňková z 1. A.
  V olympiádě z českého jazyka zvítězila Karolína Smetková z 2. B, stříbrnou pozici obsadila Simona Mikulcová z 3. B. Obě žákyně postupují do okresního kola.
  Děkujeme všem soutěžícím za účast v obou olympiádách, vítězům blahopřejeme a přejeme hodně zdaru v okresních kolech.

  Veronika Meitnerová

 • Okresní kolo ve florbalu dívek

  V pondělí 23. 1. se v tělocvičně naší školy odehrálo okresní kolo ve florbalu dívek.

  Tým zdravky byl jedním z favoritů, což potvrdily zápasy ve skupině, které bez problémů vyhrál. 6:1 proti Obchodní akademii a 4:0 proti Střední průmyslové škole polytechnic­ké. V semifinále nás čekala SPŠ Otrokovice, které jsme bohužel podlehli 2:3 po nájezdech. Holkám se však i přes velké zklamání podařilo vybojovat pohár za třetí místo. Děkujeme všem reprezentan­tkám, zejména holkám ze 4.A a 4.B, pro které to byly poslední zápasy v dresu naší školy.

  Školu reprezento­valy: Markéta Silná, Adéla Krahulová, Kristýna Zelinková, Alena Elšíková, Šárka Skovajsová, Eva Vyvlečková, Eliška Čížová, Lucie Brzková, Nikola Daňková.

  Matěj Koňařík

 • VYHLÁŠENÍ 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

  Ředitel školy stanovil podle § 60 odst. 2 a 3 školského zákona o přijímání do prvního ročníku vzdělávání pro 1. kolo přijímacího řízení jednotná kritéria pro uchazeče o přijetí do 1. ročníku oborů Střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy zdravotnic­ké Zlín.

  Obory Střední školy

  Zdravotnický asistent – denní forma studia vzdělávání
  Ošetřovatel – denní forma studia vzdělávání

  Obory Vyšší odborné školy

  Diplomovaná všeobecná sestra – denní forma studia vzdělávání
  Diplomovaný zdravotnický záchranář – denní forma studia vzdělávání

  Hynek Steska

1 52 53 54 55 56 57 58 109
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy