Informace o škole

Novinky

 • VYHLÁŠENÍ 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

  Ředitel školy stanovil podle § 60 odst. 2 a 3 školského zákona o přijímání do prvního ročníku vzdělávání pro 1. kolo přijímacího řízení jednotná kritéria pro uchazeče o přijetí do 1. ročníku oborů Střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy zdravotnic­ké Zlín.

  Obory Střední školy

  Zdravotnický asistent – denní forma studia vzdělávání
  Ošetřovatel – denní forma studia vzdělávání

  Obory Vyšší odborné školy

  Diplomovaná všeobecná sestra – denní forma studia vzdělávání
  Diplomovaný zdravotnický záchranář – denní forma studia vzdělávání

  Hynek Steska

 • XIII. festival ošetřovatelských kazuistik

  Dne 29. 3. 2017 od 9:00 – 14:00 hodin se uskuteční již XIII. festival ošetřovatel­ských kazuistik pod názvem „Moje nejzajíma­vější kazuistika“. Případy ošetřovatel­ské péče poskytované klientům/pa­cientům, se kterými se žáci setkali v průběhu praktického vyučování ve zdravotnic­kých, sociálních či jiných zařízeních, budou prezentovat žáci 3. a 4. ročníků SZŠ oboru Zdravotnický asistent. Přihláškap­df217 kBpřed 2 lety

  Světlana Jančaříková

 • Veselá hodina somatologie

  Ač se může zdát, že somatologie je občas pěkná nuda, tak se pletete – Dá se skvěle oživit!
  Žáci 1. A si dnes vyzkoušeli kreativně vyjádřit různé složky potravin. Někteří se za ně oblékli, jiní zase využili balónků a další si vyhráli s velkým plakátovým papírem. Vznikla spousta dobrých až šílených zobrazení. Všichni musíme přiznat, že tato hodina somatologie rozhodně žádná nuda nebyla!
  Ester Malúšová

  Alice Stašová

 • Pozvánka na Seminář kariérového poradenství

  Dne 1. 2. 2017 se v aule naší školy uskuteční Seminář kariérového poradenství, určený pro žáky a studenty absolvujících ročníků oborů vzdělání Zdravotnický asistent, Ošetřovatel, Diplomovaná všeobecná sestra a Diplomovaný zdravotnický záchranář. Na semináři se budou prezentovat organizace poskytující zdravotní služby ve Zlínském kraji, tak i poskyto­vatelé zdravotních služeb z dalších regionů České republiky.

  Andrea Bílková

 • Okresní kolo ve florbalu chlapců

  Ve čtvrtek 5. ledna se v Otrokovi­cích na Štěrkovišti chlapci zúčastnili okresního kola ve florbalu. Postupně jsme se utkali s favoritem skupiny střední průmyslovou školou polytechnic­kou, které jsme podlehli 0:3, gymnáziu TGM jsme dlouho vzdorovali, ale nakonec jsme odešli poraženi 1:2. V posledním zápase s gymnáziem Lesní čtvrť jsme také prohráli o jednu branku a to 2:3. Všem chlapcům patří velký dík za příkladnou reprezentaci školy při vystupování na hřišti i mimo něj.

  Zároveň bych chtěl poděkovat žákům čtvrtých ročníků, pro které to byla poslední reprezentace školy před ukončením studia.

  Školu reprezento­vali: Jan Kalmár, Jan Šiška, Jakub Škrabana, Jiří Vajďák, František Svitálek, Jaroslav Burdík, Jan Škrabola, Jakub Dedík, Tomáš MIkel, Tomáš Kopecký, Tadeáš Jurčička, Lukáš Juřička

  Matěj Koňařík

 • Živý betlém

  Ani v předvánoč­ním shonu a starostech s přípravami na Vánoce naše škola nezapomněla na klid a pohodu, kterou právě vánoční čas přináší. A tak ve středu 21.12. v aule školy ožil známý vánoční příběh o narození Ježíška. V programu živého Betlému, který uspořádali studenti školy, nechyběli hlavní protagonisté této biblické legendy – Panna Marie, Josef a Ježíšek, andělé, pasáčci a tři králové. Celý příběh probíhal v tónu krásných známých českých koled. Velké díky za celou realizaci patří hudebníkům a hercům z řad studentů všech ročníků. Přejeme všem krásné Vánoce plné spokojenosti a v novém roce jen to dobré!!

  Petra Matošková

1 52 53 54 55 56 57 58 108
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy