Informace o škole

Novinky

 • Pozvánka na Seminář kariérového poradenství

  Dne 1. 2. 2017 se v aule naší školy uskuteční Seminář kariérového poradenství, určený pro žáky a studenty absolvujících ročníků oborů vzdělání Zdravotnický asistent, Ošetřovatel, Diplomovaná všeobecná sestra a Diplomovaný zdravotnický záchranář. Na semináři se budou prezentovat organizace poskytující zdravotní služby ve Zlínském kraji, tak i poskyto­vatelé zdravotních služeb z dalších regionů České republiky.

  Andrea Bílková

 • Okresní kolo ve florbalu chlapců

  Ve čtvrtek 5. ledna se v Otrokovi­cích na Štěrkovišti chlapci zúčastnili okresního kola ve florbalu. Postupně jsme se utkali s favoritem skupiny střední průmyslovou školou polytechnic­kou, které jsme podlehli 0:3, gymnáziu TGM jsme dlouho vzdorovali, ale nakonec jsme odešli poraženi 1:2. V posledním zápase s gymnáziem Lesní čtvrť jsme také prohráli o jednu branku a to 2:3. Všem chlapcům patří velký dík za příkladnou reprezentaci školy při vystupování na hřišti i mimo něj.

  Zároveň bych chtěl poděkovat žákům čtvrtých ročníků, pro které to byla poslední reprezentace školy před ukončením studia.

  Školu reprezento­vali: Jan Kalmár, Jan Šiška, Jakub Škrabana, Jiří Vajďák, František Svitálek, Jaroslav Burdík, Jan Škrabola, Jakub Dedík, Tomáš MIkel, Tomáš Kopecký, Tadeáš Jurčička, Lukáš Juřička

  Matěj Koňařík

 • Živý betlém

  Ani v předvánoč­ním shonu a starostech s přípravami na Vánoce naše škola nezapomněla na klid a pohodu, kterou právě vánoční čas přináší. A tak ve středu 21.12. v aule školy ožil známý vánoční příběh o narození Ježíška. V programu živého Betlému, který uspořádali studenti školy, nechyběli hlavní protagonisté této biblické legendy – Panna Marie, Josef a Ježíšek, andělé, pasáčci a tři králové. Celý příběh probíhal v tónu krásných známých českých koled. Velké díky za celou realizaci patří hudebníkům a hercům z řad studentů všech ročníků. Přejeme všem krásné Vánoce plné spokojenosti a v novém roce jen to dobré!!

  Petra Matošková

 • Poděkování ZŠ Mostní Zlín

  Vážený pane řediteli,
  chtěli bychom vyjádřit poděkování studentům Vaší školy a také paní učitelce Salcburge­rové. Již několik let k nám do Základní školy Zlín Mostní chodí Vaši studenti. Letos jsme je přivítali 6. prosince. Připravili si pro nás dvě čertovské pohádky, které se nám moc líbily. Pak se dostavili Mikuláš, anděl a čert. Někteří se i trošku čerta báli, ale dobře to dopadlo. Vždy nám Vaši studenti zpříjemní předvánoční období.
  Děkujeme a přejeme Vám všem krásné prožití svátků vánočních.
  S pozdravem paní učitelky 1. stupně ZŠ Zlín Mostní Marta Hrubanová a Jaroslava Rybenská.

  Světlana Jančaříková

 • Předání plyšových hraček záchranářům

  Ve dnech 7. a 14. 12. 2016 proběhla na naší škole sbírka plyšových hraček pro Zdravotnickou záchrannou službu Zlínského kraje. Během 2 dnů nám dárci z řad žáků, studentů, pedagogů, ostatních zaměstnanců školy i veřejnosti věnovali více jak 400 plyšových hraček! Dne 21. 12. 2016 jsme darované plyšové hračky slavnostně předali zástupcům Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje, p. o. – panu Danieli Kurcikovi, vrchní sestře ZZS Zlín a paní Ing. et. Mgr. Radaně Uhýrkové, vrchní sestře ZZS Vsetín. Pevně věříme, že plyšové hračky budou dětem snižovat napětí, strach a stres a zpříjemní jim tak dobu strávenou ve vozidlech záchranné služby.

  Všem dárcům ze srdce děkujeme! Kolektiv studentů záchranářů 1. Z

  Andrea Bílková

 • Netradiční mikulášská pohádka

  V pondělí 5. prosince se skupina dobrovolníků vydala do tří mateřských školek se svou pohádkou O Červené Karkulce s doprovodem Mikuláše, čerta a andílka.
  Pohádka byla vedena v netradičním stylu. Vlk byl vegetarián, kterého ztvárňovala Anna-Marie Bělíková (1. A), babička byla velice čilá bylinkářka, kterou ztvárňovala „Sis“ (Martina Škrabánková, 1. A). Dále samozřejmě krásná Karkulka (Aneta Večeřová, 1. A) a myslivec (Monika Matůšková, 1. A). Naši pohádku doplňovala i vypravěčka (Ester Malúšová, 1. A), která se na textu nejvíce podílela.
  Když byla pohádka odehrána, tak přišel náš skvělý Mikuláš (Lumír Hečko, 1. A), který svým projevem velice zapůsobil nejen na nás, ale i na všechny děti. Po jeho pravici vždy stál andílek (Silvie Řehánková, 1. A) a po levici čert (Marek Polhoš, 1. A), kterému moc děkujeme, že se i po prvotní stydlivosti zapojil.
  Všichni zúčastnění zazářili a děti i vychova­telky byly nadšené. Děti dostaly sladkosti v podobě čokoládových prasátek, adventních kalendářů a trochu i zdravějších dobrot, jako jsou třeba pomeranče. Už teď se těšíme na příští rok a na další pohádku.

  Ester Malúšová, 1. A

  Alice Stašová

1 45 46 47 48 49 50 51 101
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy