Informace o škole

Novinky

 • Mezinárodní taktické cvičení IZS

  Ve čtvrtek 13. 10. 2016 se 27 studentů záchranářů zúčastnilo mezinárodního taktického cvičení IZS na hraničním přechodu Velké Karlovice – Makov. Námětem cvičení byl čelní střet zájezdového autobusu s nákladním automobilem a s dalším nákladním vozidlem převážejícím pohonné hmoty. Fotografie – zdroj HZS ZK. 23 studentů, v roli figurantů, simulovalo zraněné osoby ve vozidlech, 4 studenti ošetřovali zraněné osoby v týmu výjezdových posádek ZZS Vsetín. Aktivní účastí na cvičení si mohli studenti záchranáři 3. ročníku ověřit, zda dokáží aplikovat znalosti a dovednosti získané studiem v možné reálné situaci, studenti záchranáři 1. a 2. ročníku se mohli, díky zážitkové metodě učení, vcítit do pocitů zachraňova­ných osob. Pevně věříme, že nabité znalosti a dovednosti ze cvičení studenti dále zúročí při svém studiu tohoto náročného oboru a následně ve své budoucí prá­ci.

  Vice se o mezinárod­ním cvičení IZS můžete dozvědět zde:

  http://zlinsky.denik.cz/zpravy_region/nehoda-autobusu-a-dvou-nakladaku-mela-proverit-takzvanou-zlatou-hodinu-20161013.html

  http://www.hzscr.cz/clanek/na-hranicich-se-slovenskem-havaroval-autobus-ve-vraku-zustali-mrtvi-a-zraneni.aspx

  Andrea Bílková

 • Přírodovědný klokan

  Žáci prvních a druhých ročníků oborů Zdravotnický asistent a Ošetřovatel se zúčastnili školního kola soutěže Přírodovědný klokan. Aby uspěli v soutěži, museli prokázat znalosti z biologie, chemie, fyziky a matematiky. Školní kolo vyhrála žákyně 2.A Tereza Kašpárková, druhé místo obsadila Monika Mikušková také ze 2.A, na třetí místo se probojoval František Svitálek ze 2.B. Gratulujeme.

  Martina Dvořáčková

 • Soutěžní den IZS

  Dne 11. 10. 2016 se v Popovicích na Uherskohra­dišťsku konal Soutěžní den Integrovaného záchranného systému pro žáky 8. ročníku ZŠ a víceletých gymnázií Zlínského kraje. Hasičský záchranný sbor ČR, Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, Policie ČR, Armáda ČR, Celní správa, BESIP, SZŠ a VOŠZ Zlín a obec Popovice pro žáky připravili pohybově vědomostní soutěž v bezpečnos­tně-branných disciplínách. Fotografie z akce – zdroj HZS ZK.

  V průběhu soutěžního dne byly žákům prezentovány soutěžní disciplíny ochrana člověka za mimořádných událostí, výuka první pomoci, příprava občanů k obraně státu, osobní bezpečí, celní řízení, dopravní. Žáci měli dále možnost vidět statické i dynamické ukázky techniky, vybavení a činnosti jednotlivých součástí IZS. Záštitu nad akcí převzal náměstek ústředního školního inspektora PhDr. Ondřej Andrys, MAE a hejtman Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák, partnerem akce byla Česká zbrojovka, a.s. Uherský Brod.

  Studentům záchranářům naší školy děkujeme za velmi kvalitní plnění role průvodců soutěžních týmů na akci a za prezentaci první pomoci. I přes velmi nepříznivé klimatické podmínky se svých úkolů zhostili na výbornou a velmi kvalitně reprezento­vali naši školu na takto významné akci. Děkujeme!

  Více se o akci můžete dozvědět zde:
  http://www.pokos.army.cz/aktuality/skolakum-zlinskeho-kraje-pri-souteznim-maratonu-dest-chlad-nevadily

  http://www.hzscr.cz/clanek/soutezni-den-izs-2016-novinka-ve-zlinskem-kraji.aspx

  Andrea Bílková

 • Poděkování za proškolení v první pomoci

  Vážený pane řediteli, chtěla bych Vám za všechny spolupracov­níky poděkovat za školení první pomoci, které jsme díky Vaší škole absolvovali. Ráda bych poděkovala zejména paní Martě Malaníkové, jejíž výklad byl profesionál­ní, výstižný a poutavý.

  Děkuji za spolupráci a přeji hodně úspěchů v další prá­ci.

  Mgr. Martina Kudláčková, ředitelka školy ZŠ a MŠ Pohořelice, okres Zlín, příspěvková organizace

  Světlana Jančaříková

 • Komu pošleš uzel Ty?

  V úterý 4. 10. 2016 podpořili studenti 1. ročníku oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář kampaň neziskové organizace Mamma Help, která s naší školou spolupracuje již několik let. Kampaň „Udělej uzel“ je zaměřena na propagaci prevence kacinomu prsu (www.udelejuzel.cz). Touto nemocí u nás každý rok onemocní přes 7000 žen a preventivní samovyšetření a návštěva mamografu mohou pomoci tuto nemoc včas odhalit a zachránit tak život. Proto jsme se rozhodli do kampaně aktivně zapojit a předávali jsme informační letáky a symbolické uzlíky studentům, pedagogům a ostatním zaměstnanců školy. Těší nás, že jsme tak mohli pomoci dobré věci!
  Tereza Vondráčková a kolektiv 1.Z

  Andrea Bílková

 • Kurz Horské záchranné služby 3.Z

  Ve dnech od 19.9. – 23.9.2016 se třída záchranářů 3.ročníku zúčastnila kurzu horské záchranné služby v Baldovci. Pod dohledem profesionál­ních hasičů – lezců z Brna, se naučili zvládat pohyb a záchranu zraněných osob ve skalním terénu, výškách, jeskyních a nad volnou hloubkou. Instruktoři je seznámili s lezeckým vybavením a jejich použitím při záchranných akcích. Poslední večer byl zakončen modelovou situací v nočních podmínkách, kterou studenti úspěšně zvládli.

  Petra Holubová

1 45 46 47 48 49 50 51 95
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy