Informace o škole

Novinky

 • Přednáška o problematice válečné medicíny

  Dne 16. 11. 2016 proběhla na naší škole odborná přednáška rtm. Jiřího Romana, DiS., příslušníka Armády České republiky a absolventa naší školy v oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář, na téma Problematika válečné medicíny. Odborná přednáška byla určena pro studenty záchranáře 2. a 3. ročníku, kteří mají toto téma nově zařazeno do výuky předmětu Záchranářství a medicína katastrof. V průběhu tříhodinové přednášky se studenti dozvěděli spoustu zajímavých a cenných informací týkajících se rozdílů a zvláštností civilní a válečné medicíny, materiálního a technického vybavení vojenských záchranářů, fyzických, vědomostních a personální požadavků na ně kladených.

  Andrea Bílková

 • XVII. reprezentační ples - VYPRODÁNO

  Dne 24. března 2017 naše škola pořádá již XVII. Reprezentační ples Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín.
  Letošní téma plesu se ponese v duchu „Sladké pokušení“.
  Celým večerem nás bude hudebně provázet Showband Pavla Březiny a DJ Shefa. Tak jako každoročně bude náš ples plný zajímavých vystoupení.
  XVII. ročník je výjimečný v termínu svého pořádání, proto si nezapomeňte v březnu na nás udělat čas.

  Přijďte se za námi pobavit a prožít krásný večer.

  Zvou žáci třetích ročníků.

 • Burza škol na ZŠ v Luhačovicích

  Ve čtvrtek 10. 11. 2016 jsme jely překvapit, ale také pomoct luhačovickým deváťákům ke zvolení té pravé a jedinečné školy. Jestli se nám to povedlo, to se dozvíme v březnu při počtu podaných přihlášek. Stály jsme v respiriu školy v pracovních oděvech, připravené zahájit „lov“ na zdejší žáky. Snažily jsme se jim vylíčit naše mnohdy zábavné a pestrobarevné zážitky ze školy i výuky praxe. Na našich nachystaných stolech mohli zhlédnout různé pomůcky potřebné k výuce. Odpovídaly jsme na spousty otázek a přitom povzbuzovaly slovy: „ Není to tak náročné, neboj, to zvládneš“! Prošly jsme s nimi učební plán pro první ročník a také školní akce, které je čekají během roku. Po dvou snězených koláčcích a jedné kávě, jsme se kolem 17 hodiny vydaly na cestu domů. Věříme, že si vyberou dobře, tak jak jsme si před třemi roky vybraly my a nelitujeme. Simona Mikulcová, Liduška Vyoralová, žákyně 3. B

  Eva Řeháková

 • Bobřík informatiky

  V úterý 8. 11. 2016 se všichni žáci 1. a 2. ročníků SŠ zúčastnili online soutěže Bobřík informatiky v kategorii Junior. Vyzkoušeli si úkoly zahrnující znalosti z různých oblastí informatiky a výpočetní techniky. Na 1. místě ve školním kole soutěže se umístila Tereza Strunzová ze třídy 1.B, na 2. místě Dominika Foltýnová z 1.A a na 3. místě Daniel Nesrsta z 1.B. Gratulujeme.

  Martina Dvořáčková

 • Prezentace školy na ZŠ Napajedla

  Dne 8.11. 2016 se naše škola zúčastnila Burzy škol na I.ZŠ v Napajedlích. Stánek během akce navštívilo hodně rodičů i žáků. Informace o studiu na naší střední škole ve dvou oborech, Zdravotnický asistent a Ošetřovatel, jim podávali žákyně třetího ročníku Veronika Blažková a Michaela Hospůdková, za pedagogický sbor Mgr. Alice Stašová Během propagace žákyně měřily zájemců krevní tlak a vysvětlovaly veškeré informace o praktickém vyučování, na které se rodiče i žáci ptali. Akce byla úspěšná a probíhala v příjemné atmosféře zdejší školy.

  Alice Stašová

 • Odborná exkurze na vysoce specializovaném pracovišti

  Dne 26. 10. 2016 se 22 odborných učitelek naší školy zúčastnilo exkurze v Nemocnici Na Bulovce Praha. Programem exkurze byl výklad o historii a současnosti Nemocnice na Bulovce a následně odborný výklad a prohlídka vysoce specializo­vaného pracoviště Kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí, zaměřující se na léčení vysoce nakažlivých infekčních nemocí, včetně infekčních nemocí importova­ných. Cenné informace získané během exkurze budou využity při výuce odborných předmětů u našich žáků a studentů.

  Andrea Bílková

1 45 46 47 48 49 50 51 97
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy