Informace o škole

Novinky

 • Běh pro skládanku

  V pátek 23. 9. 2016 se 8 studentů ze tříd 2. A, 3. B a 2. Z zúčas­tnilo akce s názvem „ Běh pro skládanku“. Akci pořádala Skládanka z. s. , která se věnuje osobám se zdravotním postižením a provozuje kavárnu s dílničkou pro širokou veřejnost. Studenti během odpoledne pomáhali pořadatelům s přípravou akce, realizovali aktivity spojené s benefičním během a doprovodným programem. Jsme rádi, že jsme se mohli zúčastnit a podpořit dobrou věc.

  Markéta Blažková

 • Den jazyků 2016

  26. září jsme navštívili s třídou 3.A Gymnázium a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Zlín, abychom se podíleli na oslavě Mezinárodního dne jazyků. Zúčastnili jsme se aktivit a her, které připravili žáci a pedagogové školy i dobrovol­níci European Volunter Service, zahráli si kvízy a ochutnali anglický čaj v místnostech prezentují­cích Spojené království a Austrálii , a také zhlédli krátká hudební a divadelní vystoupení žáků GJŠ Zlín.

  Lenka Březíková

 • Den otevřených dveří

  Zájemce o studium na SZŠ i VOŠZ srdečně zveme na den otevřených dve­ří:

  19. 1. 2017 13:00 – 17:00 hodin

  Světlana Jančaříková

 • Studenti záchranáři pomáhají seniorům

  V pátek 16. 9. 2016 se 6 studentů 1. ročníku oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář zúčastnilo komponovaného multigene­račního zábavního odpoledne, určeného široké veřejnosti s názvem „Barvy podzimu letos na vlně třicátých let“. Akci pořádala Domovinka – centrum denních služeb pro seniory Charity Zlín, aktivita se konala za finanční podpory statutárního města Zlína a dárců. Studenti záchranáři, během celého dne, pomáhali pořadatelům s přípravou akce, realizovali aktivizační hry pro děti návštěvníků a byli příjemnými společníky seniorů, kteří se akce zúčastnili. O kvalitní práci studentů svědčí písemné poděkování a pochvala paní Michaely Blahové, vedoucí střediska, která nás velmi potěšila!

  Bližší informace o akci zde: http://www.zlin.charita.cz/poskytovane-sluzby/domovinka-centrum-dennich-sluzeb-pro-seniory-zlin/stripky-z-cinnosti-z-centra-dennich-sluzeb/barvy-podzimu-letos-na-vlne-tricatych-let/.

  Andrea Bílková

 • Studentské volby 2016

  20. září se na naší škole konaly Studentské krajské volby. Jde o projekt vzdělávacího programu Jeden svět na školách. Všichni studenti starší 15-ti let si mohli nanečisto vyzkoušet, jak se volí politické strany do krajských zastupitel­stev . Cílem projektu je kromě sociologic­kého průzkumu také zbavit mladé lidi ostychu z tohoto pro ně nového „aktu“, a ukázat jim, že jít k volbám není nic těžkého. Děkuji všem, kdo přišli a volební komisi V.Kolínkové, H.Mrnuštíkové a A.Krahulové z 1.B.

  Lenka Březíková

 • DIS FRYŠTÁK – ADAPTAČNÍ POBYT 1.A, 1.B, 1.O

  Než se vůbec začalo pořádně učit, tak jsme se my „prváčci“ (dvě třídy zdravotnic­kých asistentů a jedna třída ošetřovatelů) rozhodli vzít roha a ještě přičichnout k vůni pohody a zábavy léta, které nám nedávno skončilo. Vydali jsme se do Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku. Tento dům se zdá zvenčí jako obyčejná stará budova, ale zevnitř je to krásný barevný dům, který má spoustu příjemných místností a zákoutí. Učitelé a starší žáci školy nám doporučovali vzít si s sebou dvoje boty a minimálně jeden pár ponožek navíc. Mnozí z nás neuposlechli. Až jsme se bořili pěšky a na cyklistickém kole bez brzd a řetězu do bláta potoka a následně i rybníka, tak jsme pochopili proč ty ponožky navíc! Nicméně jsme si užili spoustu legrace, protože instruktoři využili každé chvíle, aby nám program zpestřili. Každou chvíli jsme si užívali naplno, a když jsme mohli, smáli jsme se zplna hrdla. Už po těch třech dnech jde zřetelně vidět, že vztahy ve třídách se rozhodně utužily. Vzpomínky na tento pobyt přetrvají hodně dlouho a každý z nás na ně bude vzpomínat s úsměvem na tváři. Moc děkujeme instruktorům za program, jejich přístup a za přátelský přístup žáků jak k sobě samým, tak ke svému okolí a personálu. Ester Malúšová, 1.A

  Eva Kovářová

1 44 45 46 47 48 49 50 93
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy