Exkurze na HZS Zlín Novinky

V pátek 14. 6. 2019 se třídy 1.B a 1.O zúčas­tnili exkurze v budově profesionál­ních hasičů. Hned zpočátku jsme byli informováni o zachování při případném poplachu. Ještě než jsme se vydali na prozkoumání hasičské garáže a vozidel v ní, bylo nám vysvětleno k čemu vůbec hasiči jsou a k našemu udivení se to netýkalo jen požárů. Potom už jsme se přesunuli na prohlídku jednoho z hasičských aut, kde jsme mohli vidět nářadí a různé pomůcky, ale také velkou lékárničku plnou věcí se kterými jsme se ještě v hodinách PRP nesetkali. Jelikož byl opravdu teplý den a někteří z našich spolužáků projevili zájem o to se alespoň na malý okamžik stát také hasičem, byla nám půjčena hadice. Pár z nás si „zahasičo­valo“ v takové formě, že drtivá většina z nás odcházela nejen nabytá novými vědomostmi, ale hlavně mokrá. Potom jsme si prohlédli zbytek budovy hasičů a na závěr celé exkurze nám jeden z hasičů ukázal, jak vypadá sjezd po tyči a obě třídy jsme se pokusili o překonání rekordu v počtu pasažérů v hasičském au­tě.

Naše velké díky patří především jednotce profesionál­ních hasičů, ale také paním učitelkám Martě Malaníkové, Andree Bílkové a Andree Vykoukalové, které nás na exkurzi doprovodily.

Tereza Fojtíková, 1.B