Zkouškové období Žáci a studenti – Diplomovaný zdravotnický záchranář

Vaše hodnocení a klasifikace se řídí platnou legislativou MŠMT – Zákonem č. 561/2004 Sb. a Vyhláškou č. 10/2005 Sb. týkající se organizace studia ve vyšších odborných školách.

Hodnoceni můžete být těmito způsoby: zápočet (Z), klasifikovaný zápočet (KZ), zkouška (ZK). Způsob hodnocení v jednotli­vých předmětech je uveden v učebním plá­nu.

Hodnoceni jste ve zkouškovém období, které je určeno rozpisem organizace školního roku, průběh zkouškového období upravuje zkušební řád uvedený ve školním řádu VOŠZ a metodický pokyn zkouškového období.

Sdílet

Poslední úprava

Andrea Bílková
SZŠ a VOŠZ Zlín —

Sdílet