Odborná praxe Žáci a studenti – Diplomovaný zdravotnický záchranář

Odbornou praxi tvoří tyto předměty:

 • Odborná praxe I. ve vyučovacím týdnu
  • 320 hod. v 1. ročníku
  • 480 hod. ve 2. ročníku
  • 464 hod. ve 3. ročníku
 • Odborná praxe II. bloková (souvislá celotýdenní praxe)
  • 80 hod. ve 2. ročníku (2 × 40 hod.)
  • 40 hod. ve 3. ročníku
 • Odborná praxe III. prázdninová (souvislá celotýden­ní praxe)
  • 120 hod. (3 × 40 hod. mezi 2. a 3. ročníkem)

Odborná praxe je zajištěna učitelkami odborných předmětů, externími vyučujícími a staničními (event. jimi pověřenými) sestrami.

Do odborné praxe patří rovněž 3 týdenní odborná soustředění, v celkovém rozsahu 120 hodin, ve kterých probíhá nácvik přednemoc­niční péče v terénních podmínkách:

 • horská služba (zimní část)
 • vodní záchranná služba
 • horská služba (letní část)

Lékařská prohlídka před zařazením studenta na odbornou pra­xi:

 • Před zahájením odborné praxe absolvuje student lékařskou prohlídku ke zjištění zdravotní způsobilosti v průběhu vzdělávání,
 • Povinnost absolvovat prohlídku vychází z občanského zákoníku, zákona č. 373/2011 Sb., o specific­kých zdravotních službách a vyhlášky č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb.

Sdílet

Poslední úprava

Andrea Bílková
SZŠ a VOŠZ Zlín —

Sdílet