Absolutorium Žáci a studenti – Diplomovaný zdravotnický záchranář

Organizaci a obsah absolutoria se řídí platnou legislativou MŠMT – Zákonem č. 561/2004 Sb. a Vyhláškou č. 10/2005 Sb. týkající se organizace studia ve vyšších odborných školách.

Předměty absolutoria jsou cizí jazyk, zkouška z odborných předmětů (ošetřova­telství v klinických oborech, psychologie, záchranářství a medicína katastrof), absolventská práce a její obhajoba.

Sdílet

Poslední úprava

Hynek Steska
SZŠ a VOŠZ Zlín —

Sdílet