Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení na DVS Novinky

Ředitel školy vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení na obor vzdělávání Diplomovaná všeobecná sestra, které proběhne 23. 9. 2022. Přihlášky odevzdávejte do 14. 9. 2022, více informací najdete v kritériích.

Kritéria DVSpdf71 k­Bpřed měsícem

Soňa Košutová