Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení na VOŠ Novinky

Ředitel školy vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení na obory vzdělávání VOŠ.

Diplomovaná dětská sestra

Diplomovaná všeobecná sestra

Soňa Košutová