Vyhlášení výsledků 2. kola přijímací řízení na VOŠ Novinky

Ředitel školy vyhlašuje výsledky 2. kola přijímacího řízení na obor vzdělávání

Diplomovaná dětská sestra

Diplomovaná všeobecná sestra

Soňa Košutová