Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení na VOŠ a na zkrácené studium DVS Novinky

Ředitel školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení na obory vzdělávání VOŠ.

Diplomovaná dětská sestra

Diplomovaná všeobecná sestra

Zkrácené studium DVS

Soňa Košutová