Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení na VOŠ Novinky

Ředitel školy vyhlašuje výsledky 1. kola přijímacího řízení na obory vzdělávání.

Diplomovaná dětská sestra

Diplomovaná všeobecná sestra

Soňa Košutová