Vyhlášení výsledků 1. kola přijímacího řízení na SŠ Novinky

Ředitel školy vyhlašuje výsledky 1. kola přijímacího řízení do oborů vzdělávání na školní rok 2021/2022.

Ošetřovatel

Praktická sestra

Soňa Košutová