Přijímací zkoušky - uplatnění ZL a dodatek k náhradnímu termínu Novinky

Uplatnění zápisového lístku

Podle nařízení MŠMT musí střední školy zveřejnit výsledky přijímacího řízení od 19. – 21. 5. 2021, tedy i školy, které letos nekonaly jednotné přijímací zkoušky. Tento den, začíná běžet lhůta 10 dní pro odevzdání zápisového lístku.

Výsledky přijímacího řízení po náhradním termínu přijímacích zkoušek školy zveřejní až 14. 6. 2021. V této době by však již uplynula lhůta pro odevzdání zápisového lístku na první škole, která jednotnou přijímací zkoušku nekonala.

Naše škola bude držet místa pro uchazeče, kteří budou konat přijímací zkoušku v náhradním termínu, přesto doporučujeme odevzdat zápisový lístek na první škole pro případ, že ani po náhradní přijímací zkoušce vaše výsledky nebudou dostačující pro přijetí na naší škole.

V případě, že budete k nám přijati v náhradním termínu a to 14. 6. 2021, lze vzít zpět zápisový lístek na první škole a uplatnit ho na naší škole.

Náhradní termín přijímacích zkoušek

Pokud uchazeč podal pro školní rok 2020/2021 jednu přihlášku do školy, ve které se jednotná přijímací zkouška nekoná, a zároveň podal alespoň jednu přihlášku do školy, kde se jednotná přijímací zkouška koná, má uchazeč možnost konat přijímací zkoušku v obou termínech na škole, kde se jednotná přijímací zkouška koná.

Někteří uchazeči této možnosti nevyužili a na druhý termín jednotné přijímací zkoušky se nedostavili.

Na základě opatření obecné povahy MŠMT ze dne 7. 5. 2021 vám ředitel školy umožní konat tuto zkoušku v náhradním termínu bez ohledu na důvod jejího nekonání v řádném termínu.
Náhradní termín proběhne ve dnech 2. 6. a 3. 6. 2021.

V případě, že máte zájem konat zkoušku v náhradním termínu, sdělte nám tuto skutečnost mailem nejpozději do čtvrtka 13. 5. 2021 na emailovou adresu: jana.novakova@szszlin.cz

Paní asistentka vám elektronicky potvrdí přijetí vašeho mailu, v opačném případě ji kontaktujte telefonicky od 7:30 – 15:30 hod. na tel. č.:
577 008 1­22 nebo 734 670 712.

Soňa Košutová