Přijímací zkoušky - doklad o negativním výsledku testu na COVID-19 Novinky

Přijímací zkoušky se může zúčastnit pouze uchazeč, který předloží negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu, který byl proveden v posledních 7 dnech.

Doporučený termín testování pro oba dny přijímacích zkoušek v řádném termínu je úterý 27. 4. 2021.

Doporučený termín testování pro oba dny přijímacích zkoušek v náhradním termínu je středa 26. 5. 2021.

Doklad o negativním výsledku testu můžete získat:

  • na své kmenové základní škole, která má povinnost testování umožnit a vydat doklad o provedení testu a výsledek tes­tu,
  • ve zdravotnickém zařízení (testovací místa), kde získáte doklad o negativním výsledku POC antigenní­ho testu.

Naše střední škola nemá povinnost umožnit testování pro účast na přijímacích zkouškách, proto budeme testovat pouze ve výjimečných případech.

Doklad může nahradit doklad o prodělání onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního POC antigenního testu neuplynulo více než 90 dní.

V případě pozitivního testu nás prosím informujte telefonicky a výsledek testu přiložte k omluvě účasti uchazeče na zkoušce, která musí být doručena do 3 dnů od konání přijímací zkoušky. Uchazeč bude konat přijímací zkoušky v náhradním termínu.

Soňa Košutová