Přijímací řízení na SŠ - změny termínů Novinky

Na základě opatření obecné povahy vydané dne 15. 3. 2021 MŠMT ČR dojde ke změnám termínů přijímacích zkoušek a vyhlášení výsledků přijímacího řízení u oborů vzdělávání Praktická sestra a Ošetřovatel.

Termín vyhlášení výsledků přijímacího řízení na obory vzdělávání Praktická sestra a Ošetřovatel je 19. 5. 2021.

19. 5. 2021 od 12:00 – 13:00 hod je možnost nahlédnout do spisu. Nahlédnutí do spisu slouží ke kontrole, zda-li spis obsahuje všechny dokumenty, které jste škole zaslali. Součástí spisu v tento den budou i výsledky jednotné přijímací zkoušky uchazeče (testů). Nebude však obsahovat rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ani umístění uchazeče na výsledkové listině. Výsledky budou vyvěšeny až po tomto termínu.

Nové termíny přijímacích zkoušek na obor vzdělávání Praktická ses­tra

  1. termín – pondělí 3. 5. 2021
  2. termín – úterý 4. 5. 2021

Pozvánka k přijímacím zkouškám bude odeslána nejpozději 19. 4. 2021.

Náhradní termíny přijímacích zkoušek na obor vzdělávání Praktická ses­tra

1. termín – středa 2. 6. 2021

2. termín – čtvrtek 3. 6. 2021

Soňa Košutová