Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 Novinky

Ředitel školy stanovil podle § 60 odst. 2 a 3 a podle § 94 odst. 3 školského zákona o přijímání do prvního ročníku vzdělávání pro 1. kolo přijímacího řízení jednotná kritéria pro uchazeče o přijetí do 1. ročníku oborů Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnic­ké Zlín.

Obory Střední školy

Praktická sestra – denní forma studia vzdělávání
Ošetřovatel – denní forma studia vzdělávání

Obory Vyšší odborné školy

Diplomovaná dětská sestra – denní forma studia vzdělávání
Diplomovaná všeobecná sestra – denní forma studia vzdělávání

Úřední hodiny pro odevzdání přihlášky

Přihlášky ke studiu můžete odevzdávat :

Pondělí – čtvrtek 8:00 – 13:30 hod.

Pátek 8:00 – 12:30 hod.

Nebo po telefonické domluvě.

Soňa Košutová